İşsizlik, 4. çeyrekte yüzde 11,2 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda mevsim tesirinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 11,2 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlerin üçte birini uzun müddettir iş bulamayanlar oluşturdu.

TÜİK, Ekim – Aralık periyodunu oluşturan 2021 yılı son çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna nazaran, mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi, mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı ise 1,0 puanlık artış ile yüzde 46,7 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,4, mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 33,7 oldu.

Üçte biri iş bulamıyor

Bir yıl ve daha fazla müddetli işsizlerin (uzun müddetli işsizler) sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde 1 milyon 49 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüsde 28,5’ini uzun periyodik işsizler oluşturdu.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran tarım dalında 68 bin kişi, sanayi kesiminde 247 bin kişi, inşaat kesiminde 36 bin kişi, hizmet bölümünde 388 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzdte 16,9’u tarım, yüzde 21,6’sı sanayi, yüzde 55,5’i ise hizmet dalında yer aldı.

Fiili çalışma 44,8 saat

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 44,8 saat oldu

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı bu periyotta bir evvelki çeyreğe nazaran 1 milyon 220 bin kişi artarak 28 milyon 292 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir evvelki çeyreğe nazaran 0,5 saat artarak 44,8 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir evvelki çeyreğe nazaran 67 milyon 586 bin saat artarak 1 milyar 267 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 22,5

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 0,2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,5 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 46,5

İstihdam oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 3,9 puan artarak yüzde 46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 992 bin kişi artarak 29 milyon 815 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 3,5 puan artarak yüzde 52,3 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 702 bin kişi artarak 33 milyon 496 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı yüzde 28,7

Toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı 4. çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 1,1 puan azalarak yüzde 28,7 oldu. Tarım dışı bölümde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran 1,1 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.

İstihdamın yüzde 70,5’i fiyatlı

İstihdamın yüzde 70,5’ini fiyatlı, maaşlı yahut yevmiyeli çalışanlar, yüzdte 4,5’ini patronlar, yüzde 16,4’ünü kendi hesabına çalışanlar, yüzdte 8,7’sini fiyatsız aile personelleri oluşturdu.

Dörtte bir ne eğitimde ne işti

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş kümesindeki genç nüfusun oranı yüzde 25,0 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 3 milyon 18 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir