Türkiye Toplumsal Girişimcilik Ağı (TSGA) Türkiye ‘de Toplumsal Girişimciliği Araştırıyor

Türkiye Toplumsal Girişimcilik Ağı (TSGA), Dünya Bankası tarafından yürütülen ve tamamı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Süreksiz Muhafaza Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Türkiye’de toplumsal girişimciliği araştırıyor.

2022 yılının birinci yarısında tamamlanması planlanan Türkiye’de Toplumsal Girişimcilik Araştırması, Türkiye’deki toplumsal girişimcilik ekosistemini haritalandırarak ülke bağlamına has siyaset teklifleri geliştirmeyi ve sosyo-ekonomik kalkınma için toplumsal girişimciliğin değerini gösteren deliller sunmayı hedefliyor.

Türkiye Toplumsal Girişimcilik Ağı (TSGA) ismine; ağ ortaklarından Koç Üniversitesi Toplumsal Tesir Forumu (KUSIF) yürütücülüğü, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara ve İstasyonTEDÜ iş birliğinde başlatılan Türkiye’de Toplumsal Girişimcilik Araştırması, 26 Ocak Çarşamba günü ekosistemin çeşitli kilit aktörleri de dahil 70’in üzerinde iştirakçiyle başlangıç çalıştayını gerçekleştirdi.

Türkiye’de Toplumsal Girişimcilik Araştırması ile toplumsal girişimcilik ekosisteminin haritalanması ve mevcut durumunun tahlili, başarılı toplumsal girişimcilik modellerinin ortaya konulması ve Türkiye bağlamına has siyaset teklifleri sunulması amaçlanıyor. Çalışma, istihdam yaratma ve süreksiz müdafaa altındaki Suriyelilerin kayıtlı işgücüne entegrasyonu da dâhil olmak üzere, sosyo-ekonomik kalkınma için toplumsal girişimciliğin kıymetini gösteren ispatlar üretmeyi hedefliyor.

Toplumsal girişimciliğe dair siyaset imalinde bu alandaki bilginin zenginleşmesine katkı sağlamak hedefiyle, raporun bir kısmı, proje kapsamında bayanlar liderliğinde kurulan dört pilot toplumsal kooperatifin elde ettiği muvaffakiyetler ve karşılaştıkları zorlukların altında yatan etkenleri ortaya koyacak ve onların tecrübelerini belgeleyecektir. Bu bağlamda rapor, daha büyük ölçekte gerçekleştirilecek benzeri toplumsal teşebbüsler için ispata dayalı çeşitli teklifleri vurgulayacaktır.

Türkiye’de faal olan toplumsal teşebbüsler, kooperatifler, toplumsal girişimcilik alanında çalışan kamu kurumları ve kuluçka merkezleri üzere aracı kurumları kapsayan araştırma; siyaset yapıcılar, fon sağlayıcılar, takviye kuruluşları ve toplumsal teşebbüsler de dâhil olmak üzere toplumsal girişimcilik ekosistemindeki çeşitli aktörlerin gereksinimlerine hizmet edecek bilgi kaynağının üretimini amaçlıyor.

2022 yılının birinci yarısında tamamlanması hedeflenen projenin çıktıları, Türkiye’de toplumsal girişimcilik ekosisteminin ayrıntılı bir haritasının da yer alacağı Türkçe ve İngilizce rapor ile kamusal erişime açılacak.

Bu çalışma, TSGA’nın toplumsal girişimcilik alanında yaptığı araştırmaların üçüncüsünü oluşturmakta. Daha evvel ekosistem ve hukukî çerçeveye yönelik araştırmalara nazaran ölçeği ve kapsamı daha geniş tutulan Türkiye’de Toplumsal Girişimcilik Araştırmasına dair tüm süreç; sosyalgirisimcilikagi.org web sitesi ile TSGA ve @secopturkiye toplumsal medya hesaplarından takip edilebilir.

“Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Süreksiz Muhafaza Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi hakkında:

Dünya Bankası’nın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Seçilmiş Bölgelerde Yaşayan Süreksiz Müdafaa Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için Ekonomik Fırsatlarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Süreksiz Müdafaa Altındaki Suriyelilerin ağır olarak bulunduğu vilayetlerde; (a) meslek ve marifet talebi tespit ediliyor, (b) bayanların liderliğinde dört vilayette kurulan pilot toplumsal teşebbüsler yoluyla istihdam yaratma ve girişimcilik fırsatları destekleniyor, (c) istihdam ile girişimcilik dayanak programlarının aktifliği bedellendiriliyor. Türkiye’de Toplumsal Girişimcilik Araştırmasının da yürütüldüğü projenin ikinci bileşeni kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’de dört pilot kooperatifin (AHENK, BERİ, TAKIM, HALKA) kurulmasının yanı sıra Türkiye’de toplumsal teşebbüslerin potansiyelinin azami seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunmak ve dört pilot toplumsal kooperatifin sürdürülebilirliğini temin etmek gayesiyle Toplumsal Girişimcilik Uygulayıcı Topluluğu (SECoP) kurulmuştur. SECoP’un sonuncu maksadı Türkiye’de toplumsal girişimcilik kesiminin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaktadır. Bu gayeye ise ülke içerisinde olumlu toplumsal, çevresel ve kültürel tesirler yaratmaya yönelik bir model olarak toplumsal teşebbüs işletmeleri fikrinden ilham alan kuruluşların dayanağı ile ulaşılacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir