Ali Babacan, Deva Partisi’nin İktisat Aksiyon Planını Açıkladı ‘Güçlü iktisat, tam demokratik Türkiye tabanında yükselecektir’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, partisinin iktisat ve finans siyasetleri aksiyon planını açıkladı. İşte 119 unsurdan oluşan aksiyon planında öne çıkanlar: Ücretliler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı siyaset konseyleri kapatılacak, tüm harcamalar bütçeye taşınacak, KÖİ projeleri denetlenecek, mali kural uygulanacak, kamu ihale kanunu AB standartlarına nazaran yazılacak…

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Lideri Ali Babacan, İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin iktisat ve finans siyasetleri aksiyon planını açıkladı. Babacan’ın akabinde kelam alan DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı hareket planının detaylarını paylaştı.

‘Güçlü iktisat, hukukun tam işlediği bir yerde yükselecektir’

Konuşmasında “Ne yapmamız gerektiğini çok uygun biliyoruz. Yalnızca yapılması gerekenleri yapacağız” tabirlerine yer veren Babacan şunları söyledi:

“Güçlü iktisat lakin tam demokratik Türkiye tabanında yükselecektir. Güçlü bir iktisat fakat ve lakin, özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde hükümran olduğu bir Türkiye tabanında yükselecektir.”

Türkiye’nin kişi başına düşen ulusal gelirde, gelir dağılımı adaletinde, milletlerarası yolsuzluk algı endeksinde ve dünya ekonomileri ortasındaki sıralamasında geriye gittiğini sayılarla anlatan Babacan kelamlarını şöyle sürdürdü:

‘Türkiye’nin yarınlarını sistematik bir biçimde tasarlıyoruz’

“Eylem planımızın temelinde, partimizin ‘güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme’ amacı yer alıyor. Daha evvel açıkladığımız tarım aksiyon planımız, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım aksiyon planımız ve toplumsal siyasetler hareket planımız bugün açıklayacağımız hareket planını tamamlayıcı nitelikte. Aksiyon planlarımızla birlikte Türkiye’nin yarınlarını şimdiden sistematik bir biçimde kuruyoruz, tasarlıyoruz.”

Sistem yeni hareket planlarıyla beslenecek

“En yakın vakitte; tabiat hakları, etraf, mahallî idareler, şehircilik, sanayi, güç, eğitim, KOBİ ve esnaf üzere alanlarda da aksiyon planlarımızı açıklayacağız. Sistem şöyle işleyecek: Sistemin makro iktisat ayağı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlarken, sektörel siyasetler alanı rekabet gücümüzü yükselten atılımlara odaklanacak. Büyümenin kapsayıcı olması ve nimetlerinden herkesin adil bir halde faydalanması gayesiyle âlâ tasarlanmış toplumsal siyasetler uygulanacak. Türkiye’nin yeşil iktisada geçişine tabiat hakları ve etraf hareket planımız öncülük edecek. Eğitim hareket planımız, gençleri yarınların bilgisi ve hüneriyle donatan bir yaklaşımla hazırlanacak.”

Çok yoksulluk sıfıra, enflasyon ve işsizlik tek haneye çekilecek

Kişi maşına düşen ulusal geliri, cumhuriyet tarihinde birinci kere, iktidarlarının birinci devrinin sonunda yüksek gelirli ülkeler kümesine yükselteceklerini söyleyen Babacan, enflasyon ve işsizlik oranlarında tek haneli sayıları hedeflediklerini de kelamlarına ekledi. Babacan, aksiyon planının beş temel gayesini şöyle sıraladı:

“Birinci amacımız; Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına ulusal geliri iktidarımızın birinci periyodunun sonunda yüksek gelirli ülkeler kümesine yükseltmektir. İkinci amacımız; ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en berbat sırada olmaktan kurtarmaktır. Çok yoksulluğu tekrar sıfırlamaktır. Üçüncü gayemiz; dünya pazarlarındaki piyasa hissemizi artırarak iktisadımızı sürdürülebilir bir dış istikrar yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma bedeli yüksek eser ve hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır. Birinci üç amacımızı, Türkiye’nin yıldızını dünya çapında parlatmak maksadıyla belirledik. Zira, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif’in dediği üzere; ‘Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz’ şiarıyla hareket ediyoruz. Bu meydanı dolduracak olanların da DEVA Partisi’nin ehliyet ve liyakat sahibi takımları olacağını çok âlâ biliyoruz. Dördüncü gayemiz; enflasyonu bir sefer daha tek haneli ve düşük sayılara indirmektir. Tekrar iş başa düşecek. Ve beşinci maksadımız; işsizlik oranını tek haneli düzeye tekrar çekmektir.”

‘Mali kuralla birlikte daimî nitelikte sayısal amaçlar belirleyeceğiz’

Babacan, partisinin iktisat ve finans siyasetleri aksiyon planında yer alan birtakım hususları ise şu sözlerle açıkladı:

“İstikrar odaklı iktisat ve finans siyasetleri izleyeceğiz. Vakti vaktinde bana ‘Fren Ali’ diyenlerin Türkiye’ye dayattığı ‘dur-kalk tipi’ istikrarsız büyüme modelini derhal terk edeceğiz. Ortaya koyduğu amaçların hiçbirini tutturamayan ve daima itimat kaybına uğrayan anlayışa son vereceğiz. Mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz. Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirerek öngörülebilirliği arttıracağız. Temel bütçe büyüklüklerine ait daimî nitelikte sayısal amaçlar, sınırlamalar ve unsurlar belirleyeceğiz.”

Tüm harcamalar kamu harcaması yapılmasına son verilecek

“Kamunun tüm harcamalarını, iktidarımızın birinci 90 gününde bütçeye taşıyacağız. Zira bütçe dışı bir sürü iş oluyor. Bütçe Meclis’ten geçiyor, uyan yok. Bütçe’nin kat kat üzerinde harcanan kalemler oluyor, Meclis’in haberi yok. Bütçe dışı sistemlerle kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz. Şeffaf olacağız. Gazi meclisimizin bünyesinde ‘kesin hesap komisyonu’ kuracağız.”

Merkez Bankası lideri banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle misyondan alınamayacak

“Partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle bir arada devlet kurumlarında yaşanan tahribat, ekonomik buhranın ana tetikleyicilerinden birisi oldu. ‘Yeter artık’ diyeceğiz. İktisat idaresine çekidüzen vereceğiz. Bu kapsamda; Merkez Bankası’nı tam bağımsızlığa kavuşturacağız. Merkez Bankası liderinin, lider yardımcılarının ve şura üyelerinin banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle misyondan alınmasını engelleyeceğiz.”

TÜİK’e itimat testi zaruriliği

“TÜİK’i, sayıları ayarlama enstitüsü olmaktan çıkartacağız. TÜİK’in yayınladığı istatistiklerin akademisyen ve uzmanlardan oluşan kurullar tarafından itimat testine tabi tutulmasını mecburî hale getireceğiz. TÜİK’e bir dış kontrol düzeneği kuracağız.”

Varlık Fonu ve cumhurbaşkanlığına bağlı siyaset şuraları kapatılacak

“DEVA Partisi iktidarının birinci 90 gününde, Türkiye Varlık Fonunu kapatacağız. Hazine birliğini bozan, borçlanmayı arttıran ve tam bir kara delik haline dönüşen Varlık Fonu’nu tarihin utanç sayfalarına yazacağız. Varlık Fonu’nda yer alan KİT’leri ve başka kamu varlıklarını, hazine ve özelleştirme yönetimi üzere yapılara bağlayarak âlâ yönetilmesini ve düzgün denetlenmesini sağlayacağız. Bir kilit de Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki siyaset şuralarına ve ofislerine vuracağız. Yaptıkları işleri ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.”

KÖİ projelerinin tamamı denetlenecek

“Toplum vicdanımızda açılan yaraları güzelleştirmekte ve israfı önlemekte kararlıyız. Bu kapsamda; Kamu Özel İşbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız. Bu projelerin tamamını fakat tamamını teknik, idari, hukuksal ve yasama kontrolüne tabi tutacağız. Kaçış yok. Deva Ekonomisi’nde bu milletin bir damla alın terinin, bir damla akıl terinin dahi heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Kamu ihale kanununun değiştirilmesine nitelikli çoğunluk kaidesi

“Kamu ihale kanununu da sil baştan, yine yazacağız. Avrupa Birliği’nde 28 ülkede kullanılmış olan mevzuatı referans alacağız. Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana 200’e yakın kez değiştirildi. Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilmesinde Meclis’te nitelikli çoğunluk kuralı getireceğiz.”

Ücretliler ve temel muhtaçlıklar üzerindeki vergi düşürülecek

“İmar kaynaklı rantları adil bir halde vergilendireceğiz. Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Minimum fiyatla, düşük fiyatla çalışanların eline geçen fiyatın net ölçüsünü arttıracağız. Gelir vergisi tarifesini, aileyi ve çocuk sayısını dikkate alarak düzenleyeceğiz. Temel muhtaçlıklar üzerindeki ÖTV’yi kaldıracağız, KDV’yi indireceğiz.”

Gümrük Birliği tarım ve hizmet dallarıyla genişleyecek

“Stratejik maksadımız olan Avrupa Birliği istikametinde kararlı ve büyük adımlarla yürüyeceğiz. Gümrük Birliği’ni hizmet, kamu alımları ve tarım dallarını de kapsayacak formda genişleteceğiz. Türkiye’ye direkt yatırımların çekilmesini, ülkemizin bir üretim ve hizmet üssü olmasını sağlayacağız. Hizmet ve tarım kesimlerinin rekabet gücünü arttıracağız.”

Gençlere, bayanlara ve engellilere yeni imkânlar

“Gençlerin ziraî üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik üzere kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkânlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız. Mahalle mahalle kreş ve yaşlı bakım merkezleri bayan istihdamının artmasına dayanak verecek çok kıymetli adım olacak. Engelli vatandaşlarımızın bilhassa yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-ticaret uzmanlığı, büyük data yöneticiliği üzere alanlarda nitelikli eleman olarak istihdam edilmelerini kıymetli bir mevzu olarak görüyoruz.”

‘Geçmiş başarılarımızın üstüne yepisyeni muvaffakiyetler ekleyeceğiz’

“119 unsurdan oluşan hareket planımız Türkiye’yi güçlü, saygın, özgür ve varlıklı bir ülke yapma idealimizde kilometre taşı olacak. Uçağın kalkış pistini hazırlayacak. Ülkemizi daha evvel 2001 ve 2008-2009 krizlerinden nasıl çıkarttıysak, bugün yaşanan siyaset, hukuk ve iktisat krizinden kurtarmak da tekrar bizlere nasip olacak. Anlatacak hiçbir muvaffakiyet kıssası kalmayan bu iktidarın, ortak akıl ve istişare devrindeki başarılarımızı istismar etmesine müsaade vermeyeceğiz. Geçmiş başarılarımızın üstüne orijinal muvaffakiyetler ekleyeceğiz. Ülkemiz için çok daha uygununu, yeniden bizler yapacağız.”

Hareket planının detaylarını İbrahim Çanakcı anlattı

Aksiyon planının ayrıntılarını Babacan’ın akabinde sunum yapan DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı paylaştı. DEVA Partisi’nin yeni hareket planı şu sekiz başlıktan oluşuyor: İktisat idaresinin güçlendirilmesi, para siyaseti, maliye siyasetleri (bütçe ve vergi), finans siyasetleri, ihracat, yatırım ve iş ortamının güzelleştirilmesi, iş gücü siyasetleri ve mesleksel eğitim siyasetleri.

Türkiye’nin düşük büyüme, işsizlik, enflasyon, yoksulluk ve mali yapıların heba edilmesi üzere can yakıcı meseleleri olduğunu söyleyen Çanakcı, son devirde yaşanan kur, faiz ve enflasyon şoklarının ve belirsizliğin ülkeyi felç ettiğin savundu. “Maceracı iktisat siyasetleri Türkiye’yi yoksul ülkeler ligine yanlışsız süratle sürüklemektedir” diyen Çanakcı’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Strateji ve planlamadan sorumlu yeni kurum kurulacak

“Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılması büyük bir yanlış olmuştur. Birebir isimde olmasa bile, emsal işlevleri ifa edecek bir kuruma gereksinimi var.”

Çoklu maaş uygulaması kaldırılacak

“Kamu vazifelilerinin birden fazla yerden gelir elde etmesi, bilhassa son devirlerde kamu vicdanını derinden yaralayan bir olay. Bunun da ortadan kaldırılmasını ve bununla ilgili yasal altyapı hedefliyoruz.”

Siyasi nüfuz sahibi bireylerin ve yakınlarının mali süreçlerine nezaret

“Türkiye, OECD Mali Hareket Gücü tarafından gri listeye alınmış durumda. Mali Aksiyon Gücü’nün ahenk standartlarına tam ahenk sağlama konusunda eksikliklerimiz var. Hiç uyumlu olmadığımız standartlardan bir tanesi, siyasi nüfuz sahibi şahısların ve yakınlarının transferleri ve mali süreçlerinin çok daha yakın nezarete tabi tutulmasıdır. DEVA Partisi iktidarında bu düzenlemeyi de hayata geçirerek tam ahenk sağlamayı hedefliyoruz.”

Kamu bankalarına limit ve kriterler getirilecek

“Kamu bankaları kuruluş gayeleriyle dengeli olmayan kredilendirme faaliyetlerine girdiler. Bugün Halk Bankası esnafın, Ziraat Bankası çiftçinin bankası değil. Medyadan, çok değişik kesimlere kadar kredilendirme var. Kamu bankalarına hem kesim hem de konsantrasyon riskleriyle ilgili limit ve kriterler getirmeyi öngörüyoruz. Kamu bankalarının bölüm içinde rekabeti bozmamalarını sağlayacağız. Kamunun denetim ettiği büyük şirket ve bankaların yüzde 25 oranından az olmamak üzere halka açılmasını hedefliyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir