Toplumsal Teşebbüsler ve Özel Bölüm Ortasındaki Köprü: Toplumsal Teşebbüs İstanbul

İstanbul’da faaliyet gösteren toplumsal tesir odaklı teşebbüsleri hedefleyen, toplumsal teşebbüslerle özel kesim ortasında köprüler kurarak işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan Toplumsal Teşebbüs İstanbul Projesi; projenin en kıymetli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı’yla birlikte başladı. Proje kapsamında Özel Sektör-Girişim İşbirlikleri Paneli düzenlendi. Aktifliğin açılışında konuşan Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Projeyle bilhassa İstanbul’da hayli yaygınlaşan toplumsal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gereken alt ve üst yapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Sürecin sonunda ortaya çıkacak teşebbüsçü bilgilendirme ve sertifikalandırma programıyla da çok sayıda toplumsal tesir odaklı teşebbüsçü için yatırım ve bilgi kaynağı oluşturulacak” dedi.

İstanbul’da faaliyet gösteren toplumsal tesir odaklı teşebbüslerin toplumsal tesirlerini yönetebilmesini ve özel kesimle işbirliği kapasitesini artırmayı hedefleyen Toplumsal Girişim İstanbul Projesi, projenin en değerli bileşenlerinden olan PartnerUp Hızlandırma Programı’yla başladı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) takviyesi ile Koç Üniversitesi Toplumsal Tesir Forumu (KUSIF), Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Toplumsal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (SIID) iştirakinde yürütülen Toplumsal Teşebbüs İstanbul Projesi kapsamında; Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez’in konuşmacı olarak yer aldığı çevrimiçi bir açılış aktifliği gerçekleştirildi. Toplumsal Teşebbüs İstanbul: PartnerUp proje sunumunun yapıldığı oturumun akabinde Özel Sektör-Girişim İşbirlikleri Paneli düzenlendi.

Aktifliğin açılışında konuşan Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, “Projeyle bilhassa İstanbul’da hayli yaygınlaşan toplumsal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için gereken alt ve üst yapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Projenin sonunda ortaya çıkacak teşebbüsçü bilgilendirme ve sertifikalandırma programıyla da çok sayıda farklı kesimden tesir odaklı teşebbüsçü için yatırım ve bilgi kaynağı oluşturulacak” dedi. Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı kelamlarına şöyle devam etti:

“Koç Üniversitesi’nde toplumsal teşebbüs ve toplumsal tesir mevzularında eğitim-öğretim, araştırma, kapasite geliştirme ve ekosistem oluşturma çalışmaları uzun yıllardır muvaffakiyetle yürütülüyor. Toplumsal girişimcilik ve toplumsal tesir hususlarında üniversitemiz bir öncü rolü üstleniyor. Hatta bir üniversitede bu alanda verilen birinci derslerden biri bizim üniversitemizdeydi. Sürdürülebilir Kalkınma Maksatlarına ulaşmaya çalışırken özel bölümün katkısı çok kıymetli. Bu proje sayesinde hem özel kesimin kapsayıcı iş modelleri geliştirme kapasitesinin artacağını; hem de toplumsal teşebbüslerin, özel dalın deneyimleriyle daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum.”

Aktiflikte konuşan ve farklı paydaşlar ortasında köprüler kurmayı, ekosistemi güçlendirmeyi, alana somut katkı vermeyi amaçladıklarını söyleyen Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez; “Vakıf olarak temel çalışma alanlarımız eğitim, kültür ve sıhhat. Lakin 2016 yılından bu yana toplumsal girişimciliği de destekliyor, bunu yaparken alanın değerli aktörleri ile işbirlikleri geliştiriyoruz. 2016 – 2018 yılları ortasında Unicredit Foundation iştirakinde, Koç Üniversitesi Toplumsal Tesir Forumu ile yürüttüğümüz Change with Business projesini gerçekleştirdik. Bu projede, toplumsal girişimcilik kavramının ülkemizdeki toplumsal ve finansal sisteme entegrasyonunun önündeki manileri tespit ettik. 2018-2020 yılları ortasında ise Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe takviyesi ve çok güçlü bir konsorsiyum ile Türkiye Toplumsal Girişimcilik Ağı’nı hayata geçirdik” dedi. Toplumsal Teşebbüs İstanbul Projesi’nin, Vakfı’n yaklaşımına uyumlanan bir proje olduğunu belirten Özsönmez kelamlarına şöyle devam etti: “Projeyle toplumsal teşebbüslerin tesirlerini yönetmesine katkı verecek, dünya çapında standartların yerelleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemi kurgulamayı ve toplumsal teşebbüslerle özel kesim ortasında köprüler kurmayı hedefliyoruz. Toplumsal Teşebbüs İstanbul Projesi kapsamında, özel bölüm ile toplumsal teşebbüsler ortasında kurulacak bağların hepimiz için çok öğretici olacağını düşünüyorum. Vakıfımız, bu iki kavramı ve öncülerini buluşturmayı üstüne görev ediniyor. Hatta buluşturmanın ötesinde yanlarında yol arkadaşı olarak sürecin takipçisiyiz. Toplumsal Teşebbüs İstanbul Projesi, bu bağları kurarken, yakın geleceğin ölçümleme dünyasının vazgeçilmez verisi olan toplumsal tesir ve idaresini de odağa alıyor. Proje kapsamında hayata geçirilen memleketler arası toplumsal tesir ölçümü sertifikasyon sistemiyle, programa katılan teşebbüslerin toplumsal tesirlerini ölçüp değerlendirmelerine imkan verecek bir sistem geliştiriliyor. Toplumsal girişimcilerin bu kapsamdaki kapasitelerini artırmanın projenin en sürdürülebilir, tekrar uygulanabilir tahlillerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Vehbi Koç Vakfı olarak, bu vizyoner projeyle öncülüğümüzün gereğini yapmaya devam ettiğimiz için memnun, gururlu ve heyecanlıyız.”

Toplumsal Teşebbüs İstanbul projesiyle İstanbul merkezli toplumsal girişimcilik ekosisteminin kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve bilgi temelli bir biçimde gelişmesi için somut adımlar atılması; toplumsal teşebbüslerin tesirlerini ölçümlemelerini sağlayacak ve özel bölüm ile işbirliği kurmalarına imkân verecek sistemlerin kurgulanması amaçlanıyor. Projeyle ayrıyeten, İstanbul merkezli, mevcut ve kurulmakta olan toplumsal teşebbüslerin tesir odaklı düşünmelerini ve yenilikçi tahliller üretmelerini sağlayan; özel bölümle tesir odaklı işbirliği geliştirmelerini ve yatırım almalarını kolaylaştıran; toplumsal tesirlerini ölçüp ve değerlendirmelerine imkân verecek bir toplumsal tesir idaresi sistemi oluşturmaları hedefleniyor.

Proje boyunca iki döngü halinde gerçekleştirilecek ve her döngüsü toplam 5 ay sürecek olan PartnerUp Hızlandırma Programı kapsamında işbirliği geliştirme aktiflikleri düzenlenecek. Bu etkinliklerde toplumsal teşebbüsler özel dal kurumlarına sunum yapma, bu kurumlarla birebir görüşme, uzun soluklu ve gelir getirici işbirlikleri geliştirme fırsatına erişecek; özel bölüm kuruluşları ise tesir yaratan işbirliklerine alan açma imkânı bulacak.

Toplumsal Teşebbüs İstanbul Projesi kapsamında ayrıyeten, toplumsal girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarının görüşleri ve tecrübeleri dikkate alınarak; Social Value International, SDG Impact Standards, International Financial Reporting Standards Foundation – IFRS ve gibisi milletlerarası standartların ve örneklerin de incelenmesiyle toplumsal girişimcilik alanında Türkiye’ye mahsus bir toplumsal tesir raporlama standardı oluşturulması hedefleniyor. Standartların proje grubu tarafından oluşturulmasının akabinde, bu doküman bir yayın haline getirilecek ve ilgili tüm paydaşlar ile paylaşılacaktır.

Toplumsal Tesir İdare Sertifikası’yla sağlam bilgi sağlanacak

Proje kapsamında, toplumsal tesir ölçümü ve idaresi standartlarının oluşturulmasından sonra toplumsal teşebbüsler için kendi teşebbüslerini derecelendirebilecekleri ve performanslarını değerlendirebilecekleri bir sertifikalandırma sistemi geliştirilmesi planlanıyor. Toplumsal Tesir İdare Sertifikası ismi verilen bu sertifikayla, toplumsal teşebbüsler performanslarını ölçebilecek ve yatırımcıya bu hususta muteber data sağlayabilecek.

PartnerUp Hızlandırma Programı’na katılmak üzere projenin başında seçilen toplumsal teşebbüsler; sertifika sisteminin pilot uygulamasına iştirak hakkı elde edecek, programı muvaffakiyetle tamamlayan toplumsal teşebbüsler ise sertifika kıymetlendirme sürecine dâhil edilecek. Sertifikalandırma sisteminin geliştirilmesinin akabinde toplumsal teşebbüslere yönelik, sertifika düzeylerine geçişlerini kolaylaştıracak tematik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Toplumsal Teşebbüs İstanbul’a #DahilOlun

İstanbul merkezli toplumsal tesir odaklı teşebbüsçü yahut toplumsal teşebbüsçüler, PartnerUp Hızlandırma Programı’na dâhil olarak özel bölüm kuruluşlarıyla yeni kontaklar kurup, işbirlikleri geliştirme fırsatı elde edecek. İştirakçiler ayrıyeten Toplumsal Tesir Ölçümleme ve İdaresi Standartları ile tesirlerini ölçümleme konusunda birinci adımları atabilecekler. Programa dahil olan İstanbul merkezli özel kesim kuruluşları ise toplumsal teşebbüslere mentorluk sağlamanın yanı sıra onlarla işbirliği kurarak, müspet toplumsal tesirlerini artırma imkânı yakalayacak. Toplumsal Teşebbüs İstanbul Projesi 14 Haziran 2023’e kadar devam edecek.

Projeye mesken sahipliği yapan Türkiye Toplumsal Girişimcilik Ağı; Türkiyede toplumsal girişimcilik ekosisteminin kapsayıcı, işbirliğine dayalı ve bilgi temelli bir halde gelişmesi için çalışıyor. Proje boyunca tüm irtibat süreçleri ve paylaşımlar TSGA’nın dijital platformu sosyalgirisimcilikagi.org’dan ve TSGA’nın Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin’de @SosyalGirisimTR adresinde yer alan toplumsal medya mecralarından takip edilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir