Savaş Güçteki İstikrarları Yine Belirleyecek

Rusya ve Ukrayna ortasındaki sıcak savaş, artan güç krizinin tesirlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Doğalgaz başta olmak güç bölümünü etkileyen savaşın, dünyanın ekonomik istikrarlarını altüst edebileceği öngörülüyor. Güçte ve doğalgazda arz güvenliğinin ön plana çıktığı bu süreçte, Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en büyük milletlerarası güç fuarı ICCI – Memleketler arası Güç ve Etraf Fuar ve Konferansı, 16-18 Mart 2022 tarihleri ortasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Türkiye Cumhuriyeti Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın dayanağı ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği tarafından 26.sı düzenlenecek fuar, Türkiye gücünün geleceğini değerlendirirken gündeme ait mevzuları masaya yatıracak.

GELECEĞİN GÜÇ DÖNÜŞÜMÜ STRATEJİSİ ICCI’DA PAHALANDIRILACAK

2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’ndan sonra Avrupa Komitesi tarafından 2020’de son halini alan mutabakat, 2050’ye kadar AB’yi karbon nötr yapmayı hedefliyor. Türkiye’nin AB ile olan ticaret hacmi düşünüldüğünde büyük kıymet taşıyan süreç tıpkı vakitte son yıllarda gerileyen AB-Türkiye alakalarını yeni bir boyuta taşımak için kıymetli bir adım niteliği taşıyor. Bu kapsamda, oturumlarda AB’nin Yeşil Mutabakatı ve Sonda Karbon Vergisi tartışılacak.

TÜRKİYE’NİN YEŞİL HİDROJEN ÜRETİM POTANSİYELİ 3.4 MİLYON TON

Birçok ülkenin belirlediği karbonsuzlaşma amaçları göz önünde alındığında kıymetli bir güç üretim kaynağı olarak öne çıkan hidrojen, Türkiye’de hatırı sayılır bir potansiyele sahip. SHURA Güç Dönüşümü Merkezi, Türkiye’nin 2050’de yıllık 3,4 milyon ton yeşil hidrojen üretme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Bu kapsamda, fuarda gerçekleştirilecek oturumlarda Türkiye’de “Yeşil Hidrojen” oturumu ile Türkiye’nin yeşil hidrojen potansiyeli üzere değerli husus başlıkları pahalandırılacak. Sera gazları üretimini azaltmaya yönelik Dekarbonizasyon süreci gözden geçirilecek, karbon ayak izimizi azaltmak için Yenilenebilir Güçte Türkiye’nin Yol Haritası çizilecek ve Biyo Kaynaklardan Güç Üretimi’nin ayrıntıları incelenecek. İştirakçiler birebir vakitte Hidrojen Üretim Teknolojileri; Gücünü Üreten Kentler, Bölgesel Güç, Seralar hakkında farklı uzmanları dinleme fırsatı bulacaklar.

Geçen yıl gerçekleşen COP26 tepesiyle birlikte dünya gündeminde değerli bir yer sahibi olan İklim Değişikliği konusu da konuşulacak kıymetli mevzular ortasında. Ayrıyeten, Nükleer Güç, Kömürden Çıkış Stratejileri, Yatırımcılar Oturumu, Varlık İdaresi ve Optimizasyon, YEK-G ve Güç Üretiminde Dijitalizasyon, MÜSİAD “Enerjide Akıllı Üretim ve Tüketim”, DEİK Global Pazarlarda Güç Alanında Oyuncu Olmak: Yurtdışında Güç İş Birlikleri” oturumları gerçekleşecek.

40’A YAKIN OTURUM

Siber Güvenlik, Uzaktan İzleme Sistemleri ve Hidrojen İktisadı’nin yanı sıra ayrıyeten hidrojenin sürdürülebilir bir güç kaynağı olarak potansiyeli Hidrojen İktisadı panelindekeşfedilmeye devam edilecek. Israil’de ulusal bir güç platformu sağlayan Smart Energy Association’ın ve ulusal ve milletlerarası paydaşlarla çalışan ve Alman hükümetine güç alanında dayanak veren Alman Güç Ajansı- DENA’nın oturumları da yer alacak.

Ana teması İklim Değişikliğine Hassas, Sürdürülebilir, Verimli Güç Dönüşümü olarak belirlenen ICCI 2022 Konferansları’nda3 gün boyunca 40’a yakın oturum gerçekleştirilecek. ICCI 2022’ye İtalya, Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsrail, Azerbaycan, İran, Fas ve Angola’nın çeşitli bakanlıkları, dernekleri ve tertiplerinden 20’ye yakın üst seviye konuk katılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir