Dağıtılan sütün yarısı Tire Süt’ten tedarik ediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Süt Kuzusu Projesi’yle ilgili açıklama:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Süt Kooperatifi Lideri Mahmut Eskiyörük’ün, Süt Kuzusu Projesi ile ilgili tezlerine yazılı açıklamayla karşılık verdi. Açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ayrım gözetmeden kooperatiflere ve üreticilere verdiği takviyenin altı çizilerek “Dağıtılan sütün yaklaşık yarısı Tire Süt’ten tedarik edilmektedir” sözleri kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire Süt Kooperatifi Lideri Mahmut Eskiyörük’ün, kent genelinde binlerce çocuğun süte erişimini sağlayan Süt Kuzusu Projesi ile ilgili savlarına yazılı açıklamayla karşılık verdi. Açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ayrım gözetmeden kooperatiflere ve üreticilere verdiği takviyenin altı çizilerek Eskiyörük’ün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in misyona başladığı 2019 yılından itibaren Tire Süt Kooperatifi’nden tedarik edilen süte karşılık yapılan ödeme 164 milyon TL’dir. 2022 yılının birinci 6 ayı itibariyle ise Tire Süt Kooperatifi’nden 2 milyon 600 bin litre, Bergama ve Kiraz Bölgesinden projeye katılan kooperatiflerdense 2 milyon 800 bin litre süt alınacaktır. Görüldüğü üzere dağıtılan sütün yaklaşık yarısı Tire Süt’ten tedarik edilmektedir.”

Açıklamanın tam metni şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimiz hudutları içerisinde faaliyet göstermekte olan ve bölgenin özellikleri de değerlendirmeye alınarak birçok kooperatifimizden 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/a hususuna istinaden üretici ve üretici ortaklarından kontratlı alım modeli kapsamında alımlar yapılmaktadır. Bu unsura ait yapılacak alımlar küçük üreticinin, üreticilerin oluşturdukları kooperatiflerin ve birliklerin desteklenmesi ismine, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu temellerine nazaran istisna alım kapsamında bedellendirilmektedir. Dikkat edilirse kanun üreticiler ve ortaklar demektedir, tek bir kooperatif dememektedir. Bu kapsamda 2019 yılından bugüne 61 farklı üretici kooperatifimizden alım gerçekleştirilmiştir.

Bu dayanaklarımızın kapsamını genişletmek ve eşitlik prensipleri gereği İzmir Büyükşehir Belediye Lider Tunç Soyer’in de her alanda lisana getirdiği üzere farklı bölgelerdeki daha çok kooperatife ve küçük üreticiye ulaşmak, daha fazla üreticiyi ve dar gelirli aileyi desteklemek ismine, 2019 yılı itibariyle Süt Kuzusu projemizde gerçekleştirdiğimiz büyüme planı ile kuzey aksında yer alan kooperatiflerimizden alımlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Süt Kuzusu projemiz kapsamında vilayetimizde yaşayan binlerce çocuğumuz sağlıklı süt içmekte olup projemiz için süt alımlarındaki gereklilik ve uygunlukları sağlayan her kooperatifimizden de alım yapılacaktır.
Kooperatifler ve üst birlikler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun asıllarına nazaran üreticiler tarafından kurulmakta olup binlerce üretici üye sayısına sahip kuruluşlardır. Bu bağlamda kooperatifler bünyesinde yapılan alımlar kapsamında, binlerce üreticinin ürettiği eserler kıymetlerinde satılabilmekte ayrıyeten üretilen eserlerin üreticinin elinde kalmasının ve ziyana uğramasının önüne geçilmektedir.

Ayrıyeten, Süt Kuzusu Projesi kapsamında Bergama ve Kiraz’dan alımı yapılan sütler, Tire Süt’ün de ortağı olduğu İzmir Ziraî Kalkınma ve Öbür Ziraî Hedefli Kooperatifler Birliği Köy-Koop ortağı olarak S.S. Çamavlu Ziraî Kalkınma Kooperatifi, S.S. Örenli Ziraî Kalkınma Kooperatifi, S.S. Hisarköy Ziraî Kalkınma Kooperatifi, S.S. Üst Cuma Ziraî Kalkınma Kooperatifi ve S.S. Çömlekçi Ziraî Kalkınma Kooperatiflerinden tedarik edilmektedir.

Bu kapsamda üretici kooperatiflerin birbirinden kopmaması ve daha güçlü yapılar oluşturarak hem üreticisine hem de eseri ulaştıracağı vatandaşa daha düzgün hizmetler sunabilmesi ismine birçok kooperatif üst birlikler bünyesinde birleşmiştir. Bu üst birlikler, kooperatifler ortasında birliği sağlamak, kooperatif ortağı üreticilerin pazar hissesini arttırarak refah düzeyini yükseltmek, bölgenin coğrafik yapılarına nazaran üretim planı yapılmasını sağlamak üzere birçok mevzuda üretici kooperatiflere yol göstermektedir. İlgili mevzuatlar gereği de hem üretici kooperatifleri hem de üst birlikler bir idare takımı oluşturmaktadır. Bu idare takımları kooperatifler için ortak üreticiler tarafından seçilmekte, üst birlikler içinse yeniden ortak kooperatifler tarafından belirlenmektedir.

Her geçen yıl üreticilerimize sağladığı takviyesi arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu Projesi kapsamında 2012 yılından bu yana toplam 107 milyon 378 bin litre süt alımı yapmış, karşılığında 440 milyon TL dayanakta bulunmuştur. Bu alımların 95 milyon 705 bin litresi Tire Süt Kooperatifinden, 11 milyon 665 bin litresi ise Kiraz ve Bergama’daki başka 5 kooperatiften tedarik edilmiştir. Alımı yapılan sütlerin karşılığında Tire Süt Kalkınma Kooperatifi’ne 371 milyon 409 bin TL, başka 5 kooperatife ise 68 milyon 591 bin TL dayanakta bulunulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in misyona başladığı 2019 yılından itibaren ise Tire Süt Kooperatifi’nden tedarik edilen süte karşılık gerçekleştirilen ödeme 164 milyon TL’dir. Sayılardan da anlaşılacağı üzere Tire Süt Kooperatifi’ne sağlanan dayanağın neredeyse yarısı Sayın Tunç Soyer’in vazife müddeti içerisinde gerçekleşmiştir.

Son 3 yılda projeye katılan öbür 5 kooperatiften alınan süt ölçüsü 11 milyon 665 bin litre, yapılan ödeme ölçüsü ise 68 milyon 591 bin TL’dir.

2022 yılının birinci 6 ayı itibariyle ise Tire Süt Kooperatifinden 2 milyon 600 bin litre, öteki 5 kooperatiften ise 2 milyon 800 bin litre süt alımı gerçekleştirilecektir. Bu alımlar karşılığında Tire Süt’e 25 milyon 600 bin TL, başka 5 kooperatife ise 26 milyon TL ödeme yapılacaktır. Görüldüğü üzere dağıtımı gerçekleştirilen sütün yaklaşık yarısı bir kooperatiften (Tire Süt) tedarik edilirken, başka yarısı ise farklı bölgelerden beş kooperatiften tedarik edilmektedir.
Tire Süt Kooperatifi Lideri Sayın Mahmut Eskiyörük tüm açıklamalarında Türk çiftçisinin, üreticisinin kurtuluşunun kooperatiflerden ve kooperatifçilikten geçtiğini belirtmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu sözlerin tersine rastgele bir tavır içerisinde bulunmamış, tam bilakis destekleyici kararlar hayata geçirmiştir. Alımı gerçekleştirilen eser yelpazesini genişletmiş, takviye sağlanan kooperatif sayısını münasebetiyle üretici sayısını artırmıştır. Buna Süt Kuzusu Projesi kapsamında takviye sağlanan süt üreticileri de dahildir. Kiraz ve Bergama bölgesinin süt üreticileri de artık İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dayanağını görmektedir. Bu bağlamda Sayın Mahmut Eskiyörük’ün belediyemizin küçük ölçekli kooperatiflere can suyu sağlamak için gerçekleştirdiği alımları kamuoyuna farklı aksettirmesi, telaffuzları ortasındaki tutarsızlığı açıkça ortaya koymaktadır.

Ayrıyeten Sayın Eskiyörük, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin süt üreticisi kooperatiflerle Süt Kuzusu Projesi kapsamında her altı ayda bir gerçekleştirmiş olduğu toplantılara 2020 yılının sonu itibariyle iştirak sağlamamış, görüş ve kanılarını masada öteki küçük ölçekli kooperatiflerle birlikte belediyemizle paylaşmamış, yerine kooperatif çalışanlarını görevlendirmiştir. Böylesine değerli bir dayanağın toplantılarına ne lider seviyesinde ne de ortaklar seviyesinde kimsenin katılmayıp, çalışanlarla sürecin yürütülmesi de bir diğer tutarsızlık olarak görülmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, alımı gerçekleştirilen süt ölçülerindeki değişikliklerden kaynaklı Tire Süt Kooperatifi’nin işten çıkaracağını beyan ettiği kooperatif çalışanı 9 sürücü çalışanı bünyesinde istihdam etmiştir. Sayın Eskiyörük’ün bahsettiği 9 araç kooperatifin kendi malıdır. Bunları dilediği üzere değerlendirebilecekleri ortadadır. Bu bağlamda Sayın Eskiyörük’ün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtir kamuoyunun takdirine sunarız.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir