Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni İmzalandı

Cumhuriyet Halk Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, ÂLÂ Parti ve Saadet Partisi’nin “Yarının Türkiyesi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” sunumu ve imza merasimi Ankara Bilkent Otel’deki Sakarya Salonu’nda yapıldı. Merasime; CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu, DÜZGÜN Parti Genel Lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Lideri Temel Karamollaoğlu katıldı.

Salonda, yalnızca Türk bayrakları ile Cumhuriyetin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri yer aldı. Sahnedeki ekranda; “Yarının Türkiye’si için… Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” yazılarının altında TBMM silueti yansıtıldı.

Altı siyasi partinin genel lideri, önde gelen sivil toplum örgütleri. sendikalar, dernekler, hukuk alanındaki akademisyenler ve çok sayıda gazetecinin katıldığı toplantının sunuculuğunu Tuluhan Tekelioğlu üstlendi. Tuluhan Tekelioğlu’nun açılışı yapmasının akabinde sırasıyla Kılıçdaroğlu, Babacan, Uysal, Davutoğlu, Akşener ve Karamollaoğlu’nun isimlerini anons etti.

Altı parti önderi, anonsla eş vakitli salona giriş yaptı ve ön sıradaki yerlerine oturdu. Açılışın akabinde salondaki ekrana altı önderin güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında daha evvel yaptıkları açıklamalardan manzaralara yer verildi. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının anısına bir dakikalık hürmet duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni” sunumunu; CHP Hukuk Siyasetlerinden Sorumlu Genel Genel Lider Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Siyasetleri Lideri Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Hukuk ve Adaletten Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Lideri Ayhan Sefer Üstün, DÜZGÜN Parti Hukuk ve Adalet Siyasetleri Lideri Bahadır Fazilet, Saadet Partisi Seçim İşleri Lideri Bülent Kaya yaptı. Sunum, altı partinin isim sıralamasına nazaran yapıldı.

Giriş, yasama, yürütme, yargı ve demokratik sistem olmak üzere beş ana başlıktan oluşan ve altı partinin isim sıralamasına nazaran altı Genel Lider Yardımcısı tarafından yapılan sunumda birinci kelamı alan Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Siyasetlerinden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Muharrem Erkek şöyle konuştu:

Sayın Genel Liderlerimiz, çok kıymetli konuklar, ekranları başında Yarının Türkiye’sine hakikat atılan bu büyük adıma tanıklık eden saygıdeğer yurttaşlarımız; sizleri hürmetle selamlıyorum, bu tarihî toplantıya beğenilen geldiniz.

Toplumu en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak bizler, Türkiye’nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihî bir çalışma için bir ortaya geldik.

Yarının Türkiye’sini inşa etmek için hazırladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde, demokrasinin temel prensipleri olan istişareyi ve uzlaşmayı temel alan ağır bir çalışma gerçekleştirdik.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 16 Nisan 2017 referandumu ile geçilmiştir. Türkiye siyasi tarihinin en değerli anayasa değişikliklerinden biri olmasına karşın referandum süreci, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün akabinde ilan edilen inanılmaz hal kaidelerinde gerçekleşmiştir.

Bu periyotta demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma unsurları yok sayılmış, anayasa değişikliği geniş toplum kesitleriyle, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerin anayasa kürsüleriyle ve barolarla müzakere edilmemiştir.

İki partinin genel liderinin belirlediği dar bir komite tarafından hazırlanan bu anayasa değişikliği, demokratik bir biçimde müzakere edilmeden, komitede ve Genel Kurul’da 41 gün üzere kısa bir müddette kabul edilmiştir.

Devletin tüm imkanları “Evet” kampanyası için seferber edilmiş, muhalefet partileri ile sivil toplum örgütlerinin toplantı ve şov yürüyüşü düzenleme hakları bile kısıtlanmıştır.

Pahalı Konuklar,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Neden Yanlıştır?

Bu sistem, idarede şahsiliğe ve keyfiliğe yol açmış; Cumhurbaşkanı’na yasama, yürütme ve yargıyı güdümü altına almasını sağlayan çok geniş ve kontrolsüz yetkiler tanıyarak otoriter bir idare yaratmıştır.

Bizler, anayasal devlet anlayışına alışılmamış, demokratik hukuk devletini temelinden zedeleyen ve egemenliği şahsileştiren bu sisteme karşı çıkıyoruz.

Zira bu sistemde, Anayasa’daki tarafsızlık yeminine karşın, parti genel başkanlığı ile devlet ve hükümet başkanlığı tek kişinin şahsında birleşmiş; partili Cumhurbaşkanı, ülkenin meselelerini daha da derinleştirmiştir.

Meclis’in yasama yetkisi yürütme ile paylaşılırken, kontrol yetkisi ise fonksiyonsuz hale getirilmiştir. Ulu Meclis’in millet ismine kullandığı devredilemez bütçe hakkı dahi ortadan kaldırılmıştır.

Yargıçlar ve Savcılar Şurası, Cumhurbaşkanı’na tanınan direkt ve dolaylı atama yetkileriyle, yürütmenin vesayeti altına girmiş, partili Cumhurbaşkanı bağımsız ve tarafsız yargıyı yok etmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin iktidarın baskı ve tehdidi altında olması ve üyelerinin neredeyse tamamının Cumhurbaşkanı tarafından atanması, Yüksek Mahkeme’nin bağımsızlığını ve tarafsızlığını zedelemiştir.

Pahalı Konuklar,

Bu noktada itinayla altını çizmek istediğimiz konu şudur ki bizler, geçmişin dar kalıplarını da reddediyoruz. Geçmişin deneyimlerinden istifade ederek, geçmiş uygulamaların ortaya çıkardığı demokrasi meselelerine ve vesayetçi uygulamalara bir daha imkan vermeyecek yeni bir sistemi inşa etme kararlılığındayız.

Bu, yeni bir başlangıçtır.

İşte bu inançla, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifimizle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sona erdirirken geçmişe dönmüyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin esaslı devlet ve Cumhuriyet deneyimini demokrasi ile taçlandırmayı hedefliyoruz.

Bedelli Konuklar,

Ülkemizin neden Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme muhtaçlığı var?

Zira ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır.

Bu krizin en kıymetli sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ismi altındaki keyfî ve kural tanımaz sistemsizlik ve yozlaşmış iktidardır.

Bizler, altı siyasi parti olarak, dünyanın ve ülkemizin demokrasi deneyimleri ışığında, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir ortada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini teminat altına almak, çoğulcu ve demokratik bir Türkiye’yi inşa etmek ve gelecek jenerasyonlara de bu kıymetleri miras bırakmak için bir ortaya geldik.

Kelam veriyoruz: Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı temeline dayanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde, temel hak ve özgürlüklerin tamamını ve kurumsal kültürün hakimiyetini teminat altına alacağız.

Bedelli Konuklar,

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; kanıların özgürce söz edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, bayan haklarının, çocuk haklarının, etraf haklarının tam manasıyla korunduğu özgürlükçü bir sistemdir.

Bu sistem, devletin tüm kurumlarının hiçbir ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarına eşit uzaklıkta olduğu çoğulcu bir sistemdir.

Bu sistem, kamu idaresinde eşitlik, tarafsızlık ve liyakat prensiplerinin temel alındığı, yolsuzlukla faal çaba edildiği, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlıklarının sağlandığı, üniversitelerin özgürleştiği bir sistemdir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemdir. Bu sistemde siyasi makamların millete hizmetten diğer hiçbir emeli olmayacaktır. Bunun teminatı de hazırlayacağımız Siyasi Etik Kanunu’dur.

Bedelli Konuklar, saygıdeğer yurttaşlarımız; sonuç olarak bizler, ortak idealimiz olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi, milletimize ve gelecek jenerasyonlara barış ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.

Hürmetlerimle arz ederim.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir