Resmi Gazete’de bugün (23.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

BİLDİRİMLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/7)

–– Memleketler arası Nezaret Şirketinin Faaliyetten Periyodik Men’i Hakkında Bildirim (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2022/30)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2021/122, K: 2021/92 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2021 Tarihli ve E: 2020/101, K: 2021/95 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2016/7532 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir