“NATO Yayılmacılığının Panzehiri Rus Milliyetçiliği Değil Sosyalizmdir”

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler, NATO’nun bölgeye müdahalesi ve Rusya Devlet Lideri Putin’in açıklamalarının akabinde bir açıklama yayımladı.

“Emperyalistler ortasındaki çelişkiler ya da pazarlıklardan, “denge siyaseti” ismini verdikleri göstermelik adımlardan insanlık faydasına bir sonuç çıkması beklenemez.” denilen açıklamada komünistlerin milliyetçiliğin, ırkçılığın, militarizmin lisanıyla değil işçi halkın eşitlik, özgürlük, kardeşlik taleplerinin lisanıyla konuştukları vurgulanıyor.

“NATO Yayılmacılığının Panzehiri Rus Milliyetçiliği Değil Sosyalizmdir” başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

Emperyalizm bir yıkım ve savaş sistemidir. Bu çürümüş tertipte kendine yer açmaya çalışan, nüfuz alanını büyütmeye çalışan her burjuva hükümet öbür halkların ezilmesini hedefliyor demektir. Yayılmacı siyasetlerin koltuk değneği milliyetçiliktir, ırkçılıktır, şovenizmdir. Putin’in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının tanınması istikametinde yaptığı dünkü açıklamalarının bizim için çevirisi budur.

Bugüne kadar ortaya konmuş en eşitlikçi ve barışçı uluslar siyasetini yürütmüş olan Sovyetler Birliği’ni ve Bolşevik Devrim’in başkanı Lenin’i hiçbir temeli olmayan yargılarla karalayan Putin’in söyledikleri kabul edilemez. Bu açıklamalar tarihi destekten mahrumdur ve büsbütün demagojiktir. Putin yirmi birinci yüzyılda monarşi “fantezi”lerini lisana getirecek diye Rusya’da işçi halkı yoksulluğa mahkum eden sömürü tertibini ve savaşçı/milliyetçi hezeyanları görmezden gelecek değiliz.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel mirasının üzerine konarak “büyük güç” gösterilerine girişen Rusya Federasyonu’nun ABD ve müttefikleriyle giriştiği tarihi gerçekleri çarpıtma yarışına geçit vermeye niyetimiz yoktur. 20. yüzyılın dünyanın bütün ezilenleri, proleterleri, 1917 Ekim İhtilali, Çin, Vietnam, Küba ve başka ülkelerdeki ihtilaller, bağımsızlık savaşları, faşizme karşı Sovyet halklarının büyük zaferi ile yazılan tarihinin ABD ve Avrupalı emperyalistler, NATO’cu çeteler, neo faşistler, Ukrayna ve Polonyalı karşı devrimciler tarafından çarpıtılmasına müsaade vermediğimiz üzere birebir tarihin Rus milliyetçiliği tarafından aykırı yüz edilmesine de müsaade vermeyeceğiz.

Putin’in bu açıklaması, onun vakit zaman Sovyetler Birliği’nin itibarını, bilhassa İkinci Dünya Savaşı’nı muzafferliğini kendi gövde şovları için nasıl iki yüzlü bir biçimde kullandığının da tartışmasız bir delili olmuştur. Hiçbir inandırıcılığı ve samimiyeti olmayan bu şovlar, çarlık hasretlerinin bir yansımasıdır, SSCB mirasının istismarıdır. Putin olsa olsa şu hususta haklı olabilir: Emperyal emellere sahip bugünkü Rusya’nın, dünya halkları ismine yetmiş yıl boyunca barışın, eşitliğin, ilerlemenin savunucusu olmuş Sovyetler Birliği ile yakından uzaktan bağı yoktur.

Rusya, Ukrayna ve öteki eski Sovyet ülkelerinin işçi halklarının bugün çektiği kahırların temel sebebi sosyalizmin yokluğudur. Daha birkaç hafta evvel Kazakistan’da petrol ve güç personellerinin taleplerini lisana getirmek için başlattığı ve tüm ülkeye yayılan protestolar da, geçtiğimiz yıl Karabağ’da yaşanan savaşla ortaya konan çözülmemiş hudut sorunları de bunun bir göstergesidir. Bu halklar işsizlik, yoksulluk, gericilik, ayrımcılık ve savaş tehdidi altında yaşamaya çalışmaktadır. Bugünün kapitalist Rusyasını var edenlerin Sovyetler Birliği’nin üzerinde tepinmelerinin sonucu büyük bir coğrafyanın her daim kaşınmaya müsait problemleri olmuştur.

Bugüne gelinmesinde elbette ABD’nin gerileyen hegemonyasını yine var etmek, Batı ittifakını canlandırabilmek ve kendi çıkarlarını dayatabilmek ismine yıllardır yaptığı kışkırtmaların rolü belirleyicidir. Yetmiş yılı aşkın müddettir halk düşmanlığı yapan, ülkelerin parçalanmasında, tüm insanlığa ilişkin varlıkların, kentlerin yerle bir edilmesinde baş aktör olan ABD ve NATO’nun Rusya’yı kuşatacak formda genişleme istekleri bugünkü çatışmalara yer hazırlamıştır. Yugoslavya’dan birbirine düşman milletler ve kukla devletler imal edenlerin artık bırakın hamiliklerini yapmayı, Doğu Avrupa halklarının toprak bütünlüğünden, egemenliklerinden, diplomasinin gereklerinden kelam etmeye dahi hakları yoktur.

Ayrıyeten bu süreç, Batı ittifakının iç çelişkilerini de görünür kılmış, ortada hiçbir unsurun ve itimadın olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Milletlerarası ilgilerde ilkesizliğin böylesine olağanlaşmış olmasında da sosyalist bir eksenin yokluğunun ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının mutlak hissesi vardır.

Emperyalistler ortasındaki çelişkiler ya da pazarlıklardan, “denge siyaseti” ismini verdikleri göstermelik adımlardan insanlık faydasına bir sonuç çıkması beklenemez. Buna durumdan görev çıkarmaya çalışan, içeride milliyetçiliği yükseltirken dışarıda kendine ekonomik ve siyasi olarak yeni bir çıkış arayan Erdoğan hükümetinin, NATO’dan demokrasi bekleyen ana muhalefetin durumu da dahildir.

Komünistler milliyetçiliğin, ırkçılığın, militarizmin lisanıyla değil işçi halkın eşitlik, özgürlük, kardeşlik taleplerinin lisanıyla konuşurlar.

Bölgedeki tüm halklar için son derece tehlikeli ve yıkıcı bir savaş ihtimali son derece yüksektir ve tasa vericidir. Bu ihtimalin gerçekleşmemesi için tüm komünistlere, barış yanlılarına son derece yakıcı bir vazife düşmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir