İstanbul Sıhhat Meslek Odaları Uyumundan Sıhhatte KDV İndirimi Daveti

İstanbul Sıhhat Meslek Odaları Uyumundan Davet:
Besin üzere sıhhatte da KDV oranı yüzde 1’e indirilsin!

Besin üzere sıhhat da yaşamsaldır!

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı toplumun tüm kısımlarını yoksulluk cenderesine gerçek itiyor. Sıhhat hizmetlerine erişimi de olumsuz biçimde etkileyen bu gelişmeler nedeniyle biz İstanbul Sıhhat Meslek Odaları Uyumu olarak, sıhhat hizmetleri ve gereçlerindeki KDV oranının, tıpkı besin eserlerinde olduğu üzere yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz. Zira sıhhat da besin üzere yaşamsaldır, zira iktisadın gidişatı tüm sıhhat alanını ve sıhhat hizmetine gereksinim duyan yurttaşları zora sokuyor!

Türkiye’de son bir yılda döviz kuru, ABD doları bazında yaklaşık yüzde 100 oranında arttı. Enflasyon 2021’de yüzde 36,08, Ocak 2022’de ise yüzde 48,69 olarak gerçekleşti. İktisat etrafları, enflasyon oranının 2022 sonunda ortalama yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Sıhhat alanının bütünü, bu olumsuz ekonomik gelişmelerden hissesini alıyor. Sıhhat hizmetleri verilirken kullanılan donanım ve sarf materyalleri ile ilaçlar büyük ölçüde döviz kurlarına bağlı olarak fiyatlanıyor. Hayat pahalılığı sıhhat kurum ve kuruluşlarının işletme maliyetlerini de artırıyor.

Covid19 pandemisi nedeniyle, yurttaşlar sıhhat hizmetlerine erişimde büyük zorluklar yaşadı, yaşamaya devam ediyor.

Bu yüzden İSMOK olarak, besin eserlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirilmesinden hareketle, karar vericilere sesleniyor ve şunları talep ediyoruz: Halkın besine erişimi kadar sıhhat hizmetlerine erişimi de yaşamsaldır. Gözetici ve önleyici sıhhat hizmetlerini yaygınlaştırmak, sıhhat hizmetlerine erişimi olabildiğince kolaylaştırmak toplumsal devlet olmanın gereğidir. Bu yüzden doktorlar tarafından verilen tüm sıhhat hizmetleri ile ilaç, donanım ve sarf materyallerinde de KDV oranının besinde olduğu üzere yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini talep ediyoruz.

İSTANBUL SIHHAT MESLEK ODALARI UYUMU

İstanbul Dişhekimleri Odası

İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Tabip Odası

İstanbul Veteriner Doktorlar Odası

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir