Atölye Modern’den ilkbahar periyodunda orijinal iki program

“Türkiye’de Çağdaş ve Çağdaş Sanatın Tarihi” ile “Günümüz Sanatı ve NFT”

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Çağdaş, ilkbaharda çevrimiçi olarak devam ediyor. “Türkiye’de Çağdaş ve Çağdaş Sanatın Tarihi” ile “Günümüz Sanatı ve NFT” isimli iki yeni programın eklendiği Atölye Çağdaş 15 Mart’ta başlıyor

Atölye Çağdaş Çevrimiçi’nin ilkbahar periyodunda, Yaratıcı Müelliflik Atölyesi ve tematik başlıklarla çağdaş ve çağdaş sanat tarihine farklı bakış açıları getiren Sanat Tarihi Seminerleri devam ederken, iki yeni program daha başlıyor.

Türkiye’de kronolojik olarak sanatın gelişimi

“Türkiye’de Çağdaş ve Çağdaş Sanatın Tarihi” isimli yeni seminer, Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Devri’nden günümüze sanat alanındaki yönelimleri ve çağdaş sanat ortamındaki değişimleri tarihi bir perspektifle on hafta boyunca işliyor.

Yeni teknojilerle sanat

“Günümüz Sanatı veNFT”adlı yeni seminer ise aktüel teknolojilerle çalışan sanatkarları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini husus alıyor.

Atölye Çağdaş Çevrimiçi seminerleri Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Mario Levi, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden, Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, çağdaş sanatçı ve eğitmen Bager Akbay tarafından veriliyor

İştirak evraklı seminerler

Tüm derslere katılanlara Atölye Çağdaş Çevrimiçi İştirak Evrakı sunuluyor. Dersler görüntü konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşiyor.

Atölye Çağdaş Çevrimiçi seminerleri fiyatlı ve iştirakler kontenjanla sonlu. Ayrıntılı bilgi için: 0212 334 73 52 ve [email protected]

İstanbul Çağdaş, seminerler kapsamında 20 Şubat tarihine kadar erken iştirak avantajı sunuyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ VE ÇAĞDAŞ SANATIN TARİHİ (YENİ!)

15, 22, 29 Mart; 5, 12, 19, 26 Nisan; 10, 17, 24 Mayıs 2022 Salı günleri, 19.30 – 21.30 (10 Hafta)

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Türkiye’de Çağdaş ve Çağdaş Sanatın Tarihi seminerleri iştirakçilerine, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda batılılaşma devrinden 20. yüzyıla uzanarak Türkiye’de sanatın gelişimini kronolojik olarak inceleme imkanı sunuyor. Programın birinci yarısında Osmanlı’da Batılılaşma ve erken Cumhuriyet devrinde gelişen sanatın ve sanat ortamının anlatısı tarihî bağlamı ile ele alınıyor. Programın ikinci yarısında ise 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanat ortamı, sanatkarlar, yapıtlar, stantlar ve kurumlar bakımından gelişmeler ayrıntılı olarak işleniyor.

Programın birinci yedi dersi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülüyor. Sanayi Devrimi’nin doğu-batı eksenindeki toplumsal ve sanatsal tesirleri, milletlerarası sergiler/ fuarlar, oryantalist periyot ve sanat ortamının üsluplara yansımaları incelenerek tahlil ediliyor. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde mimari-resim-heykel sanatının gelişimi incelenirken birebir vakitte bu devirde devlet-sanat bağı, stantlar, kurumsal yenilikler ve sanat ortamının gelişimi de tahlil ediliyor. Ayrıyeten; yeniden bu periyotta sanatsal usullerin, ekollerin tahlili incelenirken periyoda dair bir sanat piyasası, koleksiyonculuk tahlili yapılarak bu gelişmelerin sanat üretimine tesirleri yorumlanıyor.

Programın son üç dersi ise Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarafından yürütülüyor. Programın bu kısmında Türkiye’de 1980’den günümüze sanatın, sanatkarların ve sanat kurumlarının değişen ve dönüşen yüzüne odaklanılırken, sanat yapmak hareketinin katmanlaşan tarafları de irdeleniyor.

HAFTALIK PROGRAM

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ile,

1.Hafta: Batılılaşmanın Tesirleri

Osmanlı İmparatorluğu Batılılaşma Dönemi’nde toplumsal/ kültürel ortam ve sanat

2.Hafta: Sanatın Akademik Dönüşümü

Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nin ve 1914 Çallı Kuşağı’nın kıymetlendirilmesi

3.Hafta: Erken Cumhuriyet Periyodunda Türkiye Sanat Ortamı

Halkevleri, Köy Enstitüleri, stant aktiflikleri ve sanatta büyük dönüşüm

4.Hafta: Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve d Kümesi Tesirleri

Sanatta yeni tabir arayışları

5.Hafta: Erken Cumhuriyet Periyodu Sanat Ortamı

Çok partili periyoda geçiş sürecinde sanat ortamı. Galeriler ve koleksiyonculuk.

Heykel sanatı ve mimariye dair gelişmeler

6.Hafta: Yeni Bir Devir 1950’ler… Çağdaşlık ve Türkiye

Türkiye’de Soyut Sanat, Yerellik ve Gelenek, 1968 Jenerasyonu, Sanatta tenkit ve değişim

7.Hafta: 1970’ler Yeni Bir Devir, Arayışlar

Değişen sanat lisanı, arayışlar ve yeni bakışlar, Yeni Eğilimler Standı

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile,

8.Hafta: 1980’ler Sanatta Ferdî Eğilimler

Öncü Türk Sanatından Bir Kesit, 10 Sanatçı 10 İş Stantları, Günümüz Sanatkarları Stantları, Memleketler arası İstanbul Bienali

9.Hafta: 1990’larda Postmodernizm ve Türkiye’de Çağdaş Sanat: Memleketler arası Anlayış

Genç Aktiflik Stantları, Milletlerarası İstanbul Bienali

10.Hafta: 2000’lerden Günümüze

Özel müzeler, kurumlar, stantlar ve yeni bir jenerasyon…

GÜNÜMÜZ SANATI ve NFT (YENİ!)

24, 31 Mart; 7, 14, 21, 28 Nisan 2022 Perşembe günleri, 19.30 – 21.30
(6 Hafta)

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, yeni teknolojilerle çalışan sanatkarları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini bahis alıyor.

“Yeni medya”, “dijital sanat”, “NFT” kavramlarına odaklanan seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine tesirlerini, sanatkarın değişen rolünü, sanatın deneyimlenmesindeki gelenekleri ve alışkanlıkları işliyor. Altı hafta boyunca devam eden program teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımaya ve NFT ile sanat ortasında nasıl bir alaka olduğunu yorumlamaya odaklanıyor. Sanatın deneyimlenmesine dair klasik önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini yeni örnekler üzerinden inceliyor.

HAFTALIK PROGRAM

1.Hafta: Türkiye’de yeni medya sanat üretimleri ve değişen sanat ortamı

Sanatkarlar, teknolojiler, platformlar

2.Hafta: Yeni medya sanatının kökleri ve geleceği / 1

Kinetik sanat, etkileşimli sanat, iştirakçi sanat

3.Hafta: Yeni medya sanatının kökleri ve geleceği / 2

Oyun sanatı ve Japonya özelinde bir kıymetlendirme

4.Hafta: Algoritmik sanat

Kod sanatı kavramının örnek sanat yapıtları üzerinden tanımlanması ve yorumlanması

5.Hafta: NFT ile sanat

Örnek üretimler üzerinden NFT (non-fungible token) kavramının ve bu cins sanat üretimlerinin değerlendirilme ölçütlerinin yorumlanması.

6.Hafta: Günümüz Sanat Üretimlerinde Yeni Form Arayışları ve Yaklaşımlar

Bio Sanat, Beden Sanatı üzere yeni üretim biçimleri ve değişen teknolojilerle günümüz sanatının dinamikleri

YARATICI MÜELLİFLİK ATÖLYESİ: Mario Levi İle

6,13, 20, 27 Nisan; 11, 18, 25 Mayıs; 1 Haziran 2022 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30, (8 Hafta)

Yazmak nedir? Güzel bir yazının önünde duran maniler nedir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma halleri nasıl oluşturulur?

Yaratıcı Müelliflik Atölyesi farklı yazı tiplerinin, muharrir Mario Levi’nin kontrolünde, tüm iştirakçiler tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, iştirakçilerin yalnızca yazı alanındaki hudutlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha yeterli tanımalarını da hedefliyor

Atölye öncelikle bir öyküsü olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. İştirakçiler, yaratım sürecine ait sorularının cevaplarını bu programda arayabiliyor. Yazan lakin kimi manileri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen yahut yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Bu programa en fazla 17 iştirakçi kabul ediliyor.

SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Çağdaş ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihi bir perspektifle yeni bir akış sunan Sanat Tarihi Seminerleri dört başka dersten oluşuyor. Bu derslerin her biri çağdaş ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma teklifleri üzerinden sanat tarihine bakmanın prosedürlerini barındırıyor.

İştirakçiler Sanat Tarihi Seminerleri kapsamında yürütülen derslerin her birine başka farklı yahut bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Çağdaş, derslerin tamamına katılanlara Atölye Çağdaş İştirak Dokümanı veriyor.

Ders 1: Çağdaş Sanatın Arkeolojisi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

13, 20, 27 Nisan 2022, Çarşamba günleri, 19:30 -21:30

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne vakit şekillenmeye başladı? Sanat objesi tarihi süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? Fonksiyonu neydi?

Bu ders, geçmişten günümüze tarihi bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorgular ve tartışır. Kullandığımız tabirlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihî referanslarını, sanat yapıtının devirler ortasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alır. Antik Yunan’dan günümüze uzanan çağdaş sanatın kimi biçimlerine, kavramlarına ve sanatın algılanışındaki değişimlere ışık fiyat.

Ders 2: Çağdaş ve Çağdaş Sanatta Sanatkarın Portresi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

11, 18, 25 Mayıs 2022, Çarşamba günleri, 19:30 -21:30

Çağdaş sanatta sanatçı kendi vücudunu sanatsal bir tabir biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl bakmış, nasıl betimlemiş ve yorumlamıştır? Çağdaş sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır?

Bu ders, yalnızca otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda “sanatçı” olma fikrine de odaklanır. Üretimleriyle günümüz sanatına istikamet vermiş sanatkarları işler. Sanatkarların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerlerken, sanatkarların kendilerini sanatla anlatma biçimlerini mevzu edinir. Periyodun ruhunu, fikirleri ve tabirleri sanat yapıtları üzerinden araştırır.

Ders 3: Çağdaş ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Kıssası; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

1, 8, 15 Haziran 2022, Çarşamba günleri, 19:30 -21:30

Sanatkarlar ne vakit sanat çalışmalarında gündelik hayattan kesitler sunmaya başladı? Gündelik ömrün, hatta sıradan olanın sanata husus olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl tesir etti?

Çağdaş ve çağdaş sanatın gündelik ömürle münasebetini ele alan ders, günümüz sanatına husus olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine tesir eden “gündelik yaşam” fikrinin, hangi tarihi dönemeç noktalarında sanata bahis olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal tabir biçimlerini nasıl etkilediğini işler. 20. yüzyıl sanatının tarihî olarak nasıl değiştiğine ışık meblağ.

Ders 4: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile

31 Mayıs, 7, 14 Haziran 2022, Salı günleri, 19:30 -21:30

Sanatın siyaset ile olan ilgisi nedir? Sanatkarlar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatkarın toplumda belirleyici rolü nedir?

Sanatın siyaset ile olan alakasına tarihî bir bakış açısıyla yaklaşan ders, 20. yüzyıl sanatına, bilhassa de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatkarların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse ortaya koydukları aksiyonlarıyla toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değinir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir