DAKA Yazılım Hareketi Programı kapsamında Van’da Huawei Ar-Ge Buluşması

Yazılım Hareketi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Huawei Türkiye iş birliğiyle Huawei Ar-Ge Buluşması, 16 Şubat’ta, 250 öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Yazılım Hareketi; Bitlis, Hakkari, Muş ve Van vilayetlerinde tahsil gören lise ve üniversite öğrencilerinin yazılım alanında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Yazılım Hareketi kapsamında, öğrenciler BTK Akademi Portalı üzerinden, Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) tarafından, bölge öğrencilerine özel hazırlanmış olan çevrim içi eğitimleri almaya başladı. Çevrimiçi eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için yüz yüze eğitimler verilecek.

Bölgeye özel müfredatla kapsamlı bir eğitim programı

BTK Akademi Portalı, şu anda 8 kategoride 175 çevrimiçi eğitim veriyor ve bu eğitimler, 770.000’den fazla kullanıcı tarafından takip ediliyor. BTK Akademi tarafından bölge öğrencilerine özel olarak hazırlanan müfredatta; ‘Bilgi Teknolojilerine Giriş’, ‘Scratch ile Kodlama Eğitimi’, ‘Python ile Algoritma ve Programlamanın Temelleri’ yer alıyor. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra öğrenciler, ilgi alanlarına nazaran; ‘Yazılım Geliştirme’, ‘Mobil Uygulama Geliştirme’, ‘Web Geliştirme’ yahut ‘Robotik Kodlama’ alanlarındaki eğitimlerden de faydalanma imkanı buluyor.

Yazılım Hareketi ve Huawei birinci buluşması Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde

Yazılım Hareketi özelinde bir aktiflik olarak düzenlenen Huawei Ar-Ge Buluşması’nda, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu (BTK), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Huawei Türkiye yöneticileri ile öğrenciler, 16 Şubat’ta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde bir ortaya geldi. Huawei Türkiye Ar-Ge mühendisleri de Taşınabilir Uygulama Geliştirme, Doğal Lisan İşlemeye Giriş, Bilgisayarlı Görüye Giriş ve temel Ar-Ge faaliyetlerini içeren atölye programıyla öğrencilerle buluştu. Tüm gün devam eden aktiflikte değerli iş birliklerine de imza atıldı. Huawei ICT Academy programı iş birliğiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, programa dahil olan Türkiye’deki 21. üniversite oldu. 90’dan fazla ülkede yürütülen Huawei ICT Academy programı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri; 5G, yapay zekâ, objelerin interneti ve bulut bilişim üzere yeni mevzularda eğitim alarak, Huawei’in dünya çapında geçerli sertifikalarını alabilecekler.

Aktiflikte ayrıyeten, Huawei Öğrenci Geliştirici (HSD) Programı Yerleşke Önderi de belirlendi. HSD Programı üniversitedeki öğrencilerin teknik yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, öğrenciler; paylaşma, bağlantı kurma ve Huawei teknolojileri kullanarak yapılacak geliştirmelerle mahallî işletmeler ve topluluklar için tahliller oluşturacak.

Öğrencilerin yanı sıra, bölümün üst seviye yetkililerinin de katıldığı Huawei Ar-Ge Buluşması’nda iştirakçilere hitap eden BTK Lideri Ömer Abdullah Karagözoğlu: “Bildiğiniz üzere bizler artık farklı bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Dijitalleşmenin dört bir yanımızı sardığı hayatımız, adeta tekrar şekillendi. İş yapış formlarımız, alışverişlerimiz, ticari süreçlerimiz, hatta Covid’le birlikte tedavilerimiz bile sanal aleme taşındı. Bu türlü bir ortamda Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu olarak; internet ile ilgili gelişmeleri takip etmek, kesimde yol gösterici olmak ve yeni siyasetler üretmek için sürdürdüğümüz çalışmaların en bedelli istikametlerinden biri; çocuklarımızın dijital dünyayla kurdukları bağlantıya dair yaptığımız çalışmalar. Evlatlarımızın internetin avantajlarından aktif ve verimli formda faydalanmalarını sağlarken, onları risk ve tehditlerden müdafaanın çeşitli yollarını bulmak, inançta olmaları için çalışıyoruz.

Bilinçlendirme çalışmaları bu alandaki en kıymetli gücümüz ve enstrümanımız. Kurum olarak bugüne kadar mevzu ile ilgili birçok çalışma yaptık. BTK Akademi’nin verdiği eğitimler, çalışmalarımızın sırf bir modülü.”

“BTK Akademi Online Eğitim Portalı’nda yer alan eğitimlerimizi, herkesin çarçabuk faydalanabilmesi için büsbütün fiyatsız sunuyoruz. Hem ülkemizin yetişmiş insan kaynağı muhtaçlığının karşılanması hem de orta ve uzun vadede teknolojide dilek edilen atılım atılımının yapılabilmesi için gereksinimlere uygun ve yeni eğitim formülleri ile hizmet vererek, sektörel ve kurumsal üniversite olma maksadıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Akademide düzenlediğimiz eğitimlerle; siber güvenlik, yazılım ve isimli bilişim alanlarında ülkemizin geleceği için çalışacak neferler yetiştirmeye çaba gösteriyoruz.”

“Teknoloji üretebilen donanımlı şahıslara olan talep büyük oranda artmış durumda. İnternet, yazılım ve oyun şirketleri daha fazla yazılımcıya muhtaçlık duyuyor, geniş çaplı üretim yapan şirketler kendileri için üretim sistemleri tasarlayabilecek çalışanlar talep ediyor. Hükümetler dahi artık yüksek teknoloji tabanlı teşebbüslere daha çok dayanak veriyor. Tüm bunları karşılamanın yolu ise gelecek kuşakları bilgisayar bilimleri ve kodlamayla buluşturmaktan geçiyor” halinde konuştu.

Aktifliğe konut sahipliği yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli açılış konuşmasında; “Yazılım Hareketi Programı kapsamında gerçekleştirilen Yazılım Hareketi Projesi ile birlikte; Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, BTK, DAKA ve Huawei; teknolojik gelişimlerin memleketler arası bütünleşme sürecinde kendine bir yer edinmiş oldu. Bu edinim ile birlikte öncelikli gayemiz, çağdaş teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve bu gelişimlere katkı sağlamaktır. Bu bağlamda, üniversitemiz stratejik gayelerini, çağdaş ilerlemeye faal biçimde müdahil olma doğrultusunda belirlemiştir. Bilgi üretme ve üretilen bilgiyi kullanışlı, yararlı ve global bir tesir yaratarak sağlamakla yükümlü bir kurum olma şuurumuz, birebir vakitte sürekli bu teknolojik gelişmelerin içinde yer alma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. Üniversitemiz; bu manada üretime katkı sağlayan araştırma projelerini ve araştırma merkezlerini çoğaltmak, eğitim-öğretimin niteliğini artırmak ve topluma yarar sağlamak için atılan her adımı takdir etmekte ve önemsemektedir” dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray konuşmasında; “2021 yılında Bitlis, Hakkari, Muş ve Van vilayetlerini kapsayan TRB2 Bölgesi’nde lise ve üniversite seviyesinde eğitim gören gençlere yönelik, geleceğin mesleği ve tüm mesleklerin geleceği olan yazılım ile ilgili farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, bu gençler ortasından yazılım konusunda ilgili ve yetenekli olanlar için özel eğitimler vermek, bu yolla genç istihdamını artırmak maksadıyla BTK, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Hakkâri Üniversitesi ile Bölgemizdeki vilayet ulusal eğitim müdürlükleri ile “Bitlis, Hakkari, Muş, Van Vilayetleri Yazılım Hareketi Programı İş Birliği Protokolü’nü imzaladık. Yaklaşık bir yıldır kıymetli aralar aldık. Bu mühlet içerisinde bölge üniversiteleri ve vilayet ulusal eğitim müdürlükleri bünyesinde toplam sekiz yazılım koordinatörü belirledik. Ayrıyeten üniversiteler ve ulusal eğitime bağlı okullarda yazılım kulüpleri oluşturduk. Programa ilişkin bir web sayfası üzerinden öğrenci kayıtlarını alarak, gençlerimiz için BTK tarafından bölgemize özel olarak hazırlanan çevrimiçi eğitimleri vermeye başladık. Çevrimiçi eğitimlerini tamamlayan gençlerimize 21 Şubat’ta imtihan yapılacak akabinde yüz yüze eğitimler verilecektir, ardından bölgesel müsabakalar ve yazılım kampları gerçekleştirmeyi planlamaktayız.”

“BTK, bölge üniversiteleri ve ulusal eğitim müdürlükleri ile birlikte yürüttüğümüz bu seyahatimizde “Huawei Ar-Ge Buluşması” aktifliği ile çok kıymetli, çok pahalı bir katkı sağlamıştır. Bu aktiflik bizi bir adım daha ileriye götürerek yazılım alanındaki farkındalığın kurumsallaşmasına imkan sağlayacak” dedi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Hussein Hai Bo ise konuşmasında; “20. yılını kutladığımız Türkiye seyahatimizin birinci gününden itibaren, Türkiye bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümetimizin itimadı ve takviyesi ile Türkiye Ar-Ge merkezimizi 2009 yılında İstanbul’da kurduk. Yalnızca 2021 yılında 100’ün üzerinde yeni mezun mühendisi bünyemize kattığımız merkezimizde, 900’den fazla Türk mühendis hem yurtiçi hem de yurtdışı pazar için geliştirdikleri tahlillerle bizi gururlandırıyor. Bugüne dek 5000’den fazla yeteneği mahallî bilişim kesimine kazandırdık. Genel müdürümüz Jing Li’nin de belirttiği üzere bir ülke yahut bir şirket için, en büyük yatırımın yeteneğe yapılan yatırım olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu vizyon ile ortaya koyduğumuz Huawei Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında; dünya çapında yürüttüğümüz ‘Gelecek İçin Tohumlar’ ve ‘Huawei ICT Academy’ programlarını Türkiye’ye getirmenin yanı sıra, çok kıymetli paydaşlarımız ile yerelde hayata geçirdiğimiz Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, bu katkının hoş örneklerini oluşturmaktadır. Bu aktiflikle birlikte iki değerli uzun soluklu iş birliğini de hayata geçiriyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, Huawei ICT Akademi iş birliği ile kıymetli öğretim görevlilerimizin koordinesinde, 5G’den yapay zekaya, objelerin internetinden bulut bilişime kadar, birçok yeni hususun yer aldığı Huawei ICT Akademi eğitim sistemine erişebilecek ve dünya genelinde geçerli sertifikaları alma bahtını yakalayacak” dedi.

Huawei, Türkiye’deki 20. yılında da genç yeteneklerin yanında

Türkiye’deki 20. yılını kutlayan Huawei, Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında, birçok toplumsal projeye imza atıyor. Şirket, Gelecek için Tohumlar (Seeds for the Future) ve Huawei ICT Akademi üzere dünya genelinde yürütülen öbür programların yanı sıra, Türkiye’deki kıymetli paydaşlar ve kamu kurumları ile Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu ve Taşınabilir Uygulama Geliştirme Lisans Eğitimi üzere programları da hayata geçiriyor. Huawei ayrıyeten, Huawei Student Developer (HSD) topluluğu ile üniversite öğrencilerinin Huawei teknolojilerini keşfetmelerine ve bu teknolojileri kullanarak yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir