Makine kesimi yıla 1,7 milyar dolar ihracatla başladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan açıklamaya nazaran, Ocak ayında Türkiye’nin hür bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 1,7 milyar dolar oldu. Geçen yılın Ocak ayına nazaran yüzde 10,4 artış sağladıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, “Makine ithalatı son çeyrekte sürat kesmesine karşın, geçen yıl yüzde 21,2’lik artışla 34,4 milyar dolara yükselerek Türkiye’nin toplam ithalatı içinde yüzde 13 hisseye ulaştı. Makine ithalatımızın yüzde 77’sini yapan genel imalat endüstrimizin makine muhtaçlığının yarısında yerli alternatifleri tercih etmesinin dahi iktisada katkısı, 2021 sabit fiyatlarıyla 10 yılda 760 milyar TL olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsen açıklandığı üzere 2021 yılını 20 milyar doların üzerinde ihracatla tamamlayan üç bölümden biri olan makine imalat sanayii, Ocak ayına yüzde 10,4 artış ile başladı. Aylık ihracatı 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşen kesimin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık oldu. Bu 5 ülkeye yapılan aylık makine ihracatı 600 milyon doları bulurken, Rusya’ya makine ihracatındaki artış yüzde 41,4 düzeyine ulaştı. Yüzde 342 artışın yaşandığı Hindistan ile yüzde 28,5 artış gerçekleşen Mısır en büyük on ihraç pazarı listesine 6. ve 9. sıradan girdiler.

Üçüncü çeyrek bilgilerine nazaran dünyada yıllık makine ihracatı 20 milyar doları aşan ülkeler ortasında, oransal olarak en fazla artış sağlayan ülkenin yüzde 32 ile Türkiye olduğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Lideri Kutlu Karavelioğlu, “Orta-yüksek teknolojili mallar sınıfında tanımlanan makinelerin üretim ve ihracatında pandemi öncesinde başlayan yüksek performans rakiplerimizin üzerinde bir ivmeyle sürüyor. DTÖ’nün son bilgilerine nazaran Türkiye’nin yüzde 32 ile en yüksek ihracat artışı yakaladığı birinci 9 ayda, Tayvan ve İtalya’nın artışları yüzde 28 ve yüzde 27 olarak gerçekleşti. Makine ihracatımızın geçen yılın sonunda 23 milyar dolara ulaşmasında, eserlerimizin teknoloji düzeyinde ve fiyatlarında sağladığımız artış ile pazarlarımızdaki çeşitlenmenin kıymetli bir rolü var. İhracat artışımız AB dışındaki Avrupa’da yüzde 30, merkezi ve Güney Asya’da yüzde 55, NAFTA’da yüzde 34, MERCOSUR’da yüzde 53 oldu” dedi.

“2 yılda yüzde 43 üretim artışı dünyada yok”

Karavelioğlu, global canlılığın ilkbahar aylarından sonra kalıcı olarak devam etmesini beklediklerini tabir ederek, “2021 yılında global tedarik zincirlerindeki değişim, yeni kapasite yatırımlarını kıymetli ölçüde artırarak makine ve teçhizat yatırımlarını 5 trilyon doların üzerine taşıdı. Gerek sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gerekse yeşil güç alanlarında pek çok yatırım yapılıyor. Yalnızca bu yatırımların değil, tüketimin de giderek değerleneceğini arz kaynaklı enflasyonun emtia, lojistik ve güç maliyetlerindeki tesirlerinden görüyoruz. Güçlü yatırım devri ihracat konusundaki iyimserliğimizi artırsa da gelişmelerin üretim maliyetlerine kıymetli bir tesiri olacak” dedi.

Türkiye’nin makine alanındaki muvaffakiyetini sürdürebilmesini, işletme ölçeklerinin büyümesiyle elde edilen verimlilik ve karlılık artışına bağlayan Karavelioğlu şunları söyledi:

“Makine teçhizat yatırımlarımız son 2 yılda, hem yeni ve yüksek teknolojili eserler hem de tevsi modernizasyon projeleri için yüzde 50’den fazla arttı. Global pazardaki hissemizin yüzde 1’e varmış olmasında üstüste yakaladığımız yüzde 9 ve yüzde 31 üretim artışının büyük rolü oldu. 2 yılda yüzde 43 üretim artışı dünyada yok. Dünya makine üretiminin lakin yüzde 7 kadar artabildiği son 2 yılın sonunda AB, pandemi öncesi düzeyine şimdi geri dönebildi. Mali sıkılaşma adımlarının global likiditeyi olumsuz etkileyeceği yakın devirde faal önlemler geliştirebilirsek, dünya makine liginde süratli yükseleceğimiz çok açık.”

“Bankacılık bölümüne büyük sorumluluk düşüyor”

İmalatçıların dışsal tesirleri yönetmek zorunda olduğu yeni devirde, yurtiçindeki gelişmelerin yaşamsal değerde olacağını belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

Ülkemizin en katma pahalı sanayi kollarından biri olmasına karşın makine sanayii, yüksek üretim maliyetleri sonucu yıllık yüzde 58 üretici enflasyonu ile karşılaştı. 2021 yılındaki yüzde 31,2 üretim artışımız da dikkate alındığında işletme sermayesi muhtaçlığımız pandemi öncesinin 3 katına yaklaştı. Kesimin finansmana erişiminde yalnızca stratejik pozisyonunun değil, KOBİ yapısının da dikkate alınması ve özel tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 76’sının mal yahut vesaik mukabili yapılıyor olması kuvvetli periyotlarda dikkatle yönetilmesi gereken bir risk. Eximbank kaynaklarının yüzde 94’ünün büyük işletmelerce kullanılıyor olması da bu riskin büyük ölçüde KOBİ’lerin üzerinde kaldığının sözü. KGF ve İGF üzere, bu dengesizliği bir ölçüde gidermeyi hedefleyen sistemleri çok önemsiyoruz. Gerçek eksi faizin enflasyona oranla uygun finansman imkanı sunduğu bu ortamda, işletmelere kredi sağlama konusunda bankacılık dalına büyük sorumluluk düşüyor. Bu çerçevede açıklanan yeni KGF takviye paketlerine bankaların bir an evvel işlerlik kazandırmalarını bekliyoruz.

“İthal edilen makinelerin yarısının yurt içinden karşılanmasının iktisada katkısı 10 yılda 760 milyar TL olur”

Ekonomik dengelerin olağanüstü hassas olduğu bir periyotta, ithal ikameci siyasetlerin farklı biçimde de olsa bütün dünyada tekrar beğenilen olduğuna dikkat çeken Karavelioğlu, “Liberal ticarete yönelik cılız telaffuzlara karşın, yerli üretim ve tarife dışı engellemelerin standartlar ve sertifikalar üzerinden güçlendirildiğini gözlemliyoruz. Sürdürülebilirlik başlığı altında bu siyasetlerdeki yenilenme açık hale gelecek” dedi.

İthalat baskısı altında gelişemeyen bölümlere yatırım çekme eforu ile orta malı yahut tedarik zincirlerinde dışa bağımlı kesimlerin yerli katma kıymetlerinin yükseltilmesi çabalarının bütün dünyada hızlandığını belirten Karavelioğlu, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Makine ithalatı son çeyrekte sürat kesmesine karşın, geçen yıl yüzde 21,2’lik artışla 34,4 milyar dolara yükselerek Türkiye’nin toplam ithalatı içinde yüzde 13 hisseye ulaştı. Yüksek ithalatın genel iktisat üzerindeki tesirleri üzerine hazırlattığımız rapor, yatırım teşvik sisteminin önce buyrukta yenilenmesi gereğini işaret ediyor. Makine ithalatımızın yüzde 77’sini yapan genel imalat endüstrimizin makine muhtaçlığının yarısında yerli alternatifleri tercih etmesinin dahi iktisada katkısı, 2021 sabit fiyatlarıyla 10 yılda 760 milyar TL olur. Avrupa’nın en büyük makine imalatçılarından biri olan ülkemizde güya hiçbir uygun seçenek yokmuş üzere, sanayicimizi ithalata yönlendiren önyargılarla ve özendirici uygulamalarla yüzleşmeliyiz. Asya menşeli makinelerin ithalatımız içindeki hissesinin yüzde 38,9’a ulaşması, bu meseleyle yüzleşmeyi acil hale getirmiştir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir