EY, teknoloji kesimi için 2022’nin en büyük 10 fırsat alanını açıkladı

Milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY, 2022’nin teknoloji kesimine yönelik en değerli fırsat ve öncelik alanlarını “Teknoloji Şirketleri için En Büyük 10 Fırsat – 2022” raporu ile duyurdu. Dijitalleşmenin daha da hızlanacağını ve teknoloji dalının büyümeyi sürdüreceğini vurgulayan rapor, 2022’nin bu alandaki fırsatlarını sıralıyor.

Milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) süratli pazar değişimlerinin yaşandığı bir yılın akabinde 2022’de teknoloji şirketlerini bekleyen en önemli fırsat alanlarını “Teknoloji Şirketleri için En Büyük 10 Fırsat – 2022” raporu ile duyurdu. COVID-19 salgınının tesiriyle tüm dünyada tırmanışa geçen dalgalanma, teknoloji sanayisinin öncelikler listesinin de yenilenmesine yol açtı. Şirketlerin büyümesine ve 2022’deki risklerin ve dalgalanmaların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek fırsatlar ortasında motive bir işgücünü çekmek ve elde tutabilmek, şirketler için en temel öncelik alanı olarak birinci sırada yer alıyor.

EY Türkiye Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) Dal Önderi Emre Beşli şunları söyledi:

“EY olarak her yıl hazırladığımız “Teknoloji Şirketleri için En Büyük 10 Fırsat – 2022” raporumuz dijital dalların dikkate alması gereken önceliklere dikkat çekmeyi amaçlıyor. İktisattaki dijitalleşmenin daha da hızlanacağı ve teknoloji kesiminin büyümesini sürdüreceği yeni yılda, global toparlanma ile birlikte bileşenlerin temini ve lojistik hususlarının, teknoloji şirketlerini etkileyen darboğazlar olarak öne çıktığını görüyoruz. Dijital dönüşümün sağlayıcısı pozisyonundaki teknoloji dalı için iş sürekliliğini sağlamaya ve tedarik zincirini risklerden muhafazaya olan muhtaçlık ehemmiyetini sürdürüyor. Paydaşların teknoloji şirketlerinden daha fazlasını talep etmeye başladığı günümüzde çevresel, toplumsal ve yönetişim (ÇYS) alanında güçlü bir konum almak da değerli. Son olarak, organizasyonel dönüşüme odaklanmak ve yeni iş ve ödeme modellerine yönelmek önümüzdeki yıl teknoloji şirketlerinin çevikliğine ve rekabet gücüne büyük katkılar yapacak.”

“Teknoloji Şirketleri için En Büyük 10 Fırsat – 2022” raporunda teknoloji şirketleri için gelecek yılın en kıymetli 10 fırsat alanı şöyle sıralanıyor:

1. Hibrit çalışma ortamında motive iş gücünü çekin ve elde tutun

Teknoloji dalı için gerçek yetenekleri bulabilmenin ehemmiyeti pandemi devrinde daha da arttı. Birçok teknoloji şirketi, çağdaş iş gücüne yönelik gereksinim ve tercihleri dengelemeye çalışırken kısmi ve kademeli bir ofise dönüşü de gündeme almış durumda. EY tarafından yapılan şimdiki bir araştırma, her 10 çalışandan 9’unun esneklik talep ettiğini ve talepleri karşılanmazsa işten ayrılmaya hazır olduklarını gösteriyor. Patronlar, en yeterli yetenekleri çekmek ve elde tutmak için mükafatları, esnekliği ve tecrübe optimizasyonunu içeren formüller geliştirmeli.

2. Büyümeyi sürdürmek için M&A fırsatlarını kullanın

EY araştırması, teknoloji yöneticilerinin yarıdan fazlasının yakın vadede organik büyümenin güç olabileceğini kabul ettiğini ve büyümeyi sürdürmek için 2022’de birleşme ve satın alma (M&A) stratejilerini kullanmayı planladıklarını gösteriyor. Regülatif incelemeler ve finansal belirsizliklerdeki artışa karşın, birleşme ve satın alma pazarının sağlıklı kalması bekleniyor. Satın almalar, şirketin portföyünü yeni tahliller, teknolojiler, kesin pazarlar ve dağıtım kanalları ile güçlendirme ve böylece büyümeyi yine ateşleme potansiyeline sahip.

3. İş sürekliliğini teminat altına almak için tedarik zincirine yönelik riskleri ortadan kaldırın

Son periyotta tedarik zincirleri, piyasa hareketliliği ve jeopolitik etkenlerin baskısı altında kalmış durumda. Teknoloji şirketleri, “tedarikçilerinin tedarikçilerinden” “müşterilerinin müşterilerine” uzanan bir çerçevede tedarik zincirlerini titizlikle gözden geçirmeli ve riskleri ortadan kaldırmalı. Gerçek vakitli görünürlük, ortaya çıkabilecek darboğazların erkenden tespitine yardımcı olurken, dijital ikiz ve 3D baskı üzere yeni teknolojiler yaşanabilecek kesintileri azaltabilir.

4. Güvenliği yeni faaliyetlerin dizaynına dahil edin

Dataların güvenliğinin sağlanmasının değeri, pandemi devrinde katlanarak arttı. Artık çok daha fazla iş çevrimiçi ortamda yürütülüyor. Lakin birçok şirketin bu periyotta BT yapılarını ve süreçlerini süratle değiştirirken siber güvenlik üzerinde gereğince düşünmediği de bir gerçek. Teknoloji şirketleri, data güvenliğini işleri büyütebilecek bir etkene dönüştürmek ve önemli iş kesintilerini önlemek için yeni proje ve faaliyetlerinin dizaynına güvenlik ve saklılık ögelerini kesinlikle dahil etmeli.

5. Çevresel, toplumsal ve yönetişim (ÇYS) alanında örnek bir liderlik göstererek paydaş münasebetlerini geliştirin

Tüketiciler, şirketlerden daima daha olumlu toplumsal ve çevresel sonuçlar bekliyor. Çalışanlar işlerinde manalı bir fark yaratmak arayışındayken, yatırımcılar ise sürdürülebilir seçenekler talep ediyor. Kurumsal müşteriler de sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olacak yeni teknolojiler için kesimi yakından izliyor. Teknoloji şirketleri bu alanda örnek bir liderlik sergilemeli, paydaşlarıyla etkileşimi güçlendirmeli ve uzun soluklu bir kıymet teklifine sahip olmalı.

6. İşi aboneliğe dayalı satışlarla harikaya dönüştürün

Pandemi devrinde, aboneliğe dayalı iş modellerinin ekonomik dalgalanmaya karşı daha güçlü müdafaa sağladığı ve klâsik tek seferlik ödemelere nazaran daha yüksek değerleme sağladığı görüldü. Müşteriler bulut tabanlı hizmetlerin ve yazılımların sağladığı esnekliği giderek daha fazla tercih ederken, abonelik ödemelerinin önümüzdeki beş yıl içinde klâsik lisans ödemelerinin yerini alması bekleniyor. Bunun için şirketlerin satış tertiplerini dönüştürmeleri, fiyatlandırma prosedürlerini değiştirmeleri ve ana iş süreçlerini tekrar düzenlemeleri gerekiyor.

7. Vergi yapılanmasını dijital iş modelleriyle tekrar düzenleyin

Tüm dünyada mevzuat ve vergi değişiklikleri için teknoloji dalı, ehemmiyeti giderek artan bir gaye haline geldi. Dijital hizmetlerin iktisada katkısı artarken, hükümetler daha fazla paha elde etmek için vergi tabanını değiştirmeye çalışıyor. Kilit sanayilerini güçlendirmek ya da korumak isteyen hükümetler bu alanda keskin ve ani değişikliklere neden oluyor. Teknoloji şirketleri vergilendirme ve global ticaret için gerçek vakitli içgörüler, erken planlama ve çevik faaliyet modeli üzerine konseyi, güçlü bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor.

8. Çevikliği artırmak için operasyon akışlarını kolaylaştırın

Salgın periyodunda dünya piyasa hareketliliği ve ekonomik belirsizlikte yeni bir seviyeye ulaştı. Müşteri tercihleri bir gecede değişebiliyor ve bilhassa teknoloji dalına yönelik talepte büyük dalgalanmalar yaşanabiliyor. Tedarik zincirlerinde yaşanan esneklikler ve jeopolitik faktörlerin ticarete olan tesirleriyle birlikte daldaki risk profilleri değişirken, tertibin operasyonel dönüşümüne olan gereksinim da arttı. Teknoloji şirketlerinin operasyonel çevikliklerini, gelecekte işlerini etkileyecek hareketlilik ve belirsizlik seviyeleriyle örtüştürmeleri gerekiyor. Bu da iş süreçlerinin yine kurgulanması ve bulut yetenekleri, bilgi analitiği ve otomasyon araçları ile başarılabilir.

9. Dijital etkileşimi sağlamak için müşteri inancına odaklanın

İnanç, dijital şirketler için temeldir. İnancın ya da güvensizliğin temel itici gücü niteliğindeki ögeleri net bir halde ortaya koyan EY araştırması bunları güvenlik, şeffaflık, etik, içerik ve mevzuata uygunluk olarak sıralıyor. İtimadın kazanılması için şirketlerin müşteri bilgilerinin korunmasına öncelik vermesi ve bir dijital itimat stratejisi oluşturması gerekiyor.

10. 5G’nin süratle benimsenmesine hazırlanın

Sanayi büyük ölçekli uygulamalara hazırlanırken, 5G’nin kullanıma sunulması teknoloji dalı genelinde gelirleri artırıyor. 5G, objelerin ve aygıtların nasıl etkileşime girdiği, bilgi analitiğinin ve makine tahsilinin lojistiği nasıl geliştirebileceği, müşteri etkileşiminin nasıl yine şekillenebileceği yahut tedarik zincirindeki darboğazların nasıl çözülebileceği üzere bahislerde belirleyici olacak. Teknoloji şirketlerinin rekabette öne geçmek için kullanım senaryoları ve yol haritaları hazırlaması gerekiyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir