Lider Keleş’ten Özgür Bölge Talebine Dayanak

CHP Sakarya Vilayet Lideri Ecevit Keleş’ten, SATSO Lideri Akgün Altuğ’un Karasu’da BMC’ye verilen bölgenin Hür Bölge ilan edilmesi açıklamasına tam takviye geldi.
Lider Ecevit Keleş, Karasu bölgesinin öteki OSB’ler ve limana olan pozisyonu nedeniyle değerli bölge olduğuna dikkat çekerek, “Sakarya bir ve bir arada olarak buranın özgür bölge ilan edilmesi konusunda gayret harcamalıdır” dedi.
Karasu’nun geçmişte de Özgür Kent ve Hür Bölge olması konusunda teşebbüslerde bulunulduğuna dikkat çeken Lider Keleş, “BMC’nin buradaki yatırıma devam etmemesi halinde bu bölgenin “Serbest bölge” olarak kıymetlendirilmesi konusunda CHP olarak tam takviye veriyoruz. Zira Hür Bölgeler, ülkenin gümrük sonları dışında tutulan, dış ticaretin kolaylaştırıldığı ve makul ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü özel bölgelerdir. Mevcut arazinin, Karasu limanına yakınlığı ve limanın etkin bir biçimde faaliyete geçmesi, Kuzey Marmara Otoyolunun açılması, bölgenin zati münferit yatırım yeri olarak ilan edilmiş olması, stratejik pozisyona sahip olması üzere avantajları nedeniyle özgür bölge olarak ilan edilmesi kentimizin geleceği açısından da son derece değerlidir. Bu bahiste SATSO tarafından yapılan davete Vali, Büyükşehir Belediye Lideri, iktidar milletvekilleri kulak tıkmamalı ve birliktelik sağlanarak teşebbüslere başlanmalıdır” formunda konuştu.
STRATEJİK VE COĞRAFİK POZİSYONU ELVERİŞLİ
Limana 6 km uzaklıkta olan Karasu’daki arazi, Sakarya I. OSB’ye 60 km, Sakarya II. OSB’ye 69 km, Sakarya III. OSB’ye 40 km, Karasu OSB’ye 4 km, Ferizli OSB’ye 27 km, Mobilya İhtisas OSB’ye 36 km, Makina İhtisas OSB’ye 37 km, Söğütlü Karma OSB’ye 38 km ve Somi OSB’ye 39 km uzaklıkta bulunuyor.
Yani arazinin pozisyonunu özgür bölge olması için son derece elverişli.
üreticiler açısından, kurumlar, gelir ve damga vergisi istisnaları sağlanıyor. Bununla birlikte, ticaret kolaylığı imkanı, kar transferi imkanı, pazar gereksinimlerine nazaran serbestçe belirlenecek ticari faaliyet imkanı, mallar için müddet sınırlamasının olmaması imkanı, bürokrasinin en aza indirilmesi imkanı üzere pek çok avantaj sağlıyor” dedi.
ÖZGÜR BÖLGE YATIRIMCIYA ÖNEMLİ TAKVİYE SAĞLIYOR
Lider Keleş, Özgür Bölgelerin yatırımcıya sağladığı katkılardan da bahsederek, şu halde konuştu; “Serbest Bölgeler, Üretim bahisli Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren özgür bölge kullanıcılarının imal ettikleri eserlerin satışından elde ettikleri çıkarları, Gelir yahut Kurumlar Vergisinden istisnadır. Hür bölgelerde üretilen eserlerin FOB bedelinin en az 85’ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri işçiye ödedikleri fiyatlar gelir vergisinden müstesnadır. Üretim faaliyetinde bulunan hür bölge kullanıcılarının, hür bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan süreç ve düzenlenen mukaveleler damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
Hür bölge faaliyetlerinden elde edilen yarar ve gelirler, hiç bir müsaadeye tabi olmaksızın yurt dışına yahut Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.
Ticaret Kolaylığı İmkânı Türkiye’den hür bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, özgür bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, özgür bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler.
Öbür taraftan, hür bölge ile öbür ülkeler ve öteki özgür bölgeler ortasında dış ticaret rejimi kararları uygulanmaz. Ayrıyeten, bölgelerde sarf gereçlerinin en kısa müddette teminini sağlayabilmek emeliyle bedeli 5000 ABD Doları yahut karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat sürecine tabi tutulmadan/beyanname açılmadan Özgür bölgelere getirilebilir.
Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat kararları ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler hür bölgelerde uygulanmaz.
Müracaat ve faaliyet müddetince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Hür bölgeler özel bölüm şirketlerince işletilmektedir.
Özgür bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği”nin kesimi sayıldığından, bölgelerden Türkiye yahut AB menşeli eserler ile Türkiye’de özgür deveran durumunda bulunan eserlerin A.TR Evrakı düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli eserler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden Hür Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek hür deverana geçirildikten sonra A.TR Dokümanı düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.
Özgür bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir