Resmi Gazete’de bugün (05.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARI –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve…

Resmi Gazete’de bugün (01.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARI –– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Bedel Vergisi Oranlarının Tespitine…

Resmi Gazete’de bugün (25.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Besin…