Türkiye nüfusunun 49,9’unu bayanlar, 50,1’ini erkekler oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran; 2021 yılında, bayan nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi, erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Başka bir tabirle; toplam nüfusun 49,9’unu bayanlar, 50,1’ini ise erkekler oluşturdu. Bayanlar ile erkekler ortasındaki bu oransal istikrar, bayanların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha üst yaş kümesinden itibaren bayanların lehine değişti. Bayan nüfusun oranı, 60-74 yaş kümesinde 52,3 iken 90 ve üzeri yaş kümesinde 73,2 oldu.
Cinsiyete ve yaş kümesine nazaran nüfus oranı (), 2021
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021
En az bir eğitim seviyesini tamamlayan bayanların oranı 87,7 oldu
Ulusal Eğitim İstatistikleri Data Tabanı sonuçlarına nazaran; 2008-2020 yılları ortasında, 25 ve daha üst yaşta olan ve en az bir eğitim seviyesini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının yıllar prestijiyle arttığı görüldü. En az bir eğitim seviyesini tamamlayan 25 ve daha üst yaştaki bireylerin toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında 81,1 iken 2020 yılında 92,9 oldu. En az bir eğitim seviyesini tamamlayanların oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde; 2008 yılında, bayanlarda 72,6, erkeklerde 89,8 olan bu oran, 2020 yılında sırasıyla 87,7 ve 98,1 oldu.
Cinsiyete nazaran en az bir eğitim seviyesini tamamlayanların oranı (), 2008-2020
Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Data Tabanı, 2008-2020
En az üniversite mezunu olan 25 ve daha üst yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008 yılında 9,8 iken 2020 yılında 22,1 oldu. Bu oran cinsiyete nazaran incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve daha üst yaşta olup en az üniversite mezunu olan bayanların oranı 7,6, erkeklerin oranı 12,1 iken bu oran 2020 yılında bayanlarda 19,9, erkeklerde ise 24,4 oldu.
Cinsiyete nazaran seçilmiş göstergeler, 2020
Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Bilgi Tabanı, 2020
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2020
Bayanların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran; 2020 yılında, Türkiye’de 15 ve daha üst yaştaki istihdam edilenlerin oranı 42,8 olup bu oran bayanlarda 26,3, erkeklerde ise 59,8 oldu.
En yüksek istihdam oranı, 2020 yılında 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise 26,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu. En yüksek bayan istihdam oranı, 34,7 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde iken en yüksek erkek istihdam oranı, 67,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise bayanlarda 12,6, erkeklerde 40,4 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde oldu.
Yükseköğretim mezunu bayanların işgücüne iştirak oranı 65,6 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran; eğitim durumuna nazaran işgücüne iştirak oranı incelendiğinde; 2020 yılında bayanların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan bayanların işgücüne iştirak oranı 12,4, lise altı eğitimli bayanların işgücüne iştirak oranı 24,1, lise mezunu bayanların işgücüne iştirak oranı 29,9, mesleksel yahut teknik lise mezunu bayanların işgücüne iştirak oranı 37,0 iken yükseköğretim mezunu bayanların işgücüne iştirak oranı 65,6 oldu.
Bayanların istihdamda yarı vakitli çalışma oranı 19,5 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran; yarı vakitli çalışanların istihdam içindeki oranı 2020 yılında toplamda 12,4 olurken, bayanlarda bu oran 19,5, erkeklerde ise 9,3 oldu.
Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş kümesindeki bayan istihdam oranı 25,2 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran; hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş kümesindeki bireylerin istihdam oranı, 2014 yılında 59,8 iken 2020 yılında 56,8 oldu. Bu oran cinsiyete nazaran incelendiğinde; 2020 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş kümesindeki bayanların istihdam oranının 25,2, erkeklerin istihdam oranının ise 85,5 olduğu görüldü.
Çalışan bayanların 63,5’inin işe geliş gidiş için harcanan vakitten mutlu olduğu görüldü
Ömür memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran; 2021 yılında çalışanların 61,9’unun işe geliş gidiş için harcanan vakitten mutlu olduğunu belirtirken bayan çalışanlarda bu oranın 63,5, erkek çalışanlarda ise 61,3 olduğu görüldü.
Bayan büyükelçi oranı 26,5 oldu
Dışişleri Bakanlığı bilgilerine nazaran; bayan büyükelçi oranı 2011 yılında 11,9 iken bu oran 2021 yılında 26,5 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2011 yılında 88,1 iken 2021 yılında 73,5 oldu.
Bayan milletvekili oranı 17,4 oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi datalarına nazaran; 2021 yıl sonu prestijiyle 582 milletvekili içerisinde bayan milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 481 olduğu görüldü. Meclise giren bayan milletvekili oranı, 2007 yılında 9,1 iken bu oran 2021 yılında 17,4 oldu.
Yükseköğretimde misyonlu profesörler içinde bayan profesör oranı 32,4 oldu
Yükseköğretim istatistiklerine nazaran; yükseköğretimde vazifeli profesörler içinde bayan profesör oranı 2010-2011 öğretim yılında 27,6 iken 2020-2021 öğretim yılında 32,4 oldu. Doçent takımında misyon yapan bayan oranı 40,1, öğretim vazifelisi takımında vazife yapan bayan oranı ise 50,6 oldu.
Yönetici durumundaki bayan oranı 19,3 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran; şirketlerde üst seviye ve orta kademe yönetici konumundaki bayan oranı 2012 yılında 14,4 iken 2020 yılında 19,3 oldu.
Ortalama birinci evlenme yaşı bayanlarda 25,4, erkeklerde 28,1 oldu
Evlenme istatistiklerine nazaran; resmi olarak birinci evliliğini 2021 yılında yapmış olan bayanların ortalama evlenme yaşı 25,4 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,1 oldu. Ortalama birinci evlenme yaşının en yüksek olduğu vilayet, bayanlarda 28,9 yaş, erkeklerde 31,6 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama birinci evlenme yaşının en düşük olduğu vilayetler ise bayanlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa oldu.
En yüksek ve en düşük ortalama birinci evlenme yaşına sahip birinci 3 ilin cinsiyete nazaran dağılımı, 2021
Kaynak: TÜİK, Evlenme İstatistikleri, 2021
Bayanların 15,4’ünün eğitim düzeylerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü
ADNKS sonuçlarına nazaran; resmi evliliklerde eşler ortasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2020 yılında bayanların 39,8’inin kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, eşlerinden daha yüksek eğitimli olan bayanların oranının ise 15,4 olduğu görüldü. Eğitim düzeyleri birebir olan eşlerin oranı 43,0, eğitim düzeyleri farkı bilinmeyen eşlerin oranı ise 1,7 oldu.
Evliliğin birinci 5 yılında boşanan bayanların 25,8′ inin 30-39 yaş kümesinde olduğu görüldü
Boşanma istatistiklerine nazaran; evlilik mühletine nazaran boşanmalar incelendiğinde, 2021 yılında gerçekleşen boşanmaların 33,6’sı evliliğin birinci 5 yılı, 20,9’u ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Evliliğin birinci 5 yılında boşanan bayanların 25,8′ inin, erkeklerin ise 38,7’sinin 30-39 yaş kümesinde olduğu görüldü.
İnternet kullanan bayanların oranı 77,5 oldu
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran; 2021 yılında 16-74 yaş kümesindeki bireylerin İnternet kullanım oranı 82,6 oldu. Bu oran, bayanlarda 77,5 iken erkeklerde 87,7 oldu.
İnternet üzerinden eser siparişi veren ya da satın alan bayanların oranı 40,3 oldu
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran; internet üzerinden şahsî kullanım maksadıyla mal yahut hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş kümesindeki bireylerin oranı, 2020 yılı Nisan ayı ile 2021 yılı Mart ayını kapsayan on iki aylık devirde 44,3 oldu. Cinsiyete nazaran internet üzerinden mal yahut hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, bayanlarda 40,3 iken erkeklerde 48,3 oldu.
Bayanların 35,5’i yaşadığı etrafta gece yalnız yürürken kendini inançsız hissetti
Hayat memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran; 2021 yılında yaşadıkları etrafta gece yalnız yürürken kendilerini inançsız hissedenlerin oranı toplamda 25,0 iken bu oran bayanlarda 35,5, erkeklerde 14,2 oldu. Bayanların 48,1’i, erkeklerin ise 70,9’u yaşadıkları etrafta kendilerini inançta hissetti.
Konutta yalnız otururken kendilerini inançsız hissedenlerin oranı 2021 yılında toplamda 6,6, bayanlarda 9,1, erkeklerde 4,0 oldu. Bayanların 78,1’i, erkeklerin ise 87,3’ü meskende yalnız otururken kendilerini inançta hissetti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir