Hizmet Olarak Ağ: İnançlı ve Genişleyebilen Ağların Yükselişi

Bundan 10 yıl evvel kurumların gündeminde birinci sıralarda yer almayan ve zorunluluktan çok rekabette bir avantaj olarak görülen finansal esneklik, birçok işletme için “faydalı bir opsiyon” olmaktan ibaretti.

2022’ye geldiğimizde ise finansal esneklik, işletmeler için hayati derecede değerli. Dağıtık çalışma tertibinin uzun vadeli bir gerçeklik haline geldiği günümüz dünyasında değişim artık yeni değişmezimiz ve esneklik de artık bir mecburilik. Uzaktan ve hibrit çalışma sisteminin günümüzde artış göstermesi, kurumlarındaki ağları sağlam, inançlı, ölçeklenebilir ve uyumlu kılmak için halihazırda baskı altındaki BT takımları için yeni düşünceler doğuruyor. Elhasıl esnek, aksaklıklara güçlü bir ağ hiçbir vakit bu derece kıymetli olmamıştı.

Deloitte’a nazaran ağlara ait bu ihtiyaçlar, BT hizmet sağlayıcılarının çok daha esnek finansal modeller sunma gereksinimini doğuran kilit faktörlerden biri. Deloitte tarafından yapılan çalışma, “bir hizmet olarak” sunulan finansal modellerde pandeminin hızlandırıcı bir tesiri olduğunu gösteriyor. Çalışmaya katılanların dörtte üçü, kurumlarındaki BT altyapılarının yarısını “bir hizmet olarak” yürüttüklerini söylüyor. Rapor, “hizmet olarak ağ kullanım modelinin kurumların kalplerini, akıllarını ve cüzdanlarını kazandığını” söylüyor.

Aruba’nın yakın vakitte düzenlediği çalışma, bu yeni hizmet modellerine artan ilgiyi doğruluyor. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden (EMEA) 5 bin 400 BT yöneticisinin içgörülerinden yararlanılan raporumuz, kurumların artan finansal esneklik gereksinimlerine nasıl ahenk sağladığını ve Hizmet Olarak Ağ (NaaS) tahlilinin neden tercih edilen bir tüketim modeli olduğunu ortaya koyuyor.

NaaS Modeli

Pandemi sonrasındaki dijital dönüşüm, BT başkanlarını hem çok daha çevik hem de yeni şartlara ayak uydurabilen ağ modellerine yöneltiyor. Araştırmamız, ağ idaresi gayelerine gelindiğinde işletmelerin, süratle ölçek büyüten ve bunun yanı sıra iş gereksinimlerine daha düzgün ahenk sağlayan ağlara öncelik verdiğini ortaya koyuyor. Üstelik, iştirakçilerin yüzde 72’si yeni teknolojilere erişimi ağ yatırımındaki belirleyici dört etmenden biri olarak görüyor.

Yeniden de bu yeni teknolojilere ayak uydurma ile ağı daha esnek ve uyumlu hale getirme talebi, hem bu değişiklikleri kumanda edecek BT işçisine hem de bunu mümkün kılacak ağ ihtiyacına yol açacaktır. NaaS’ı iş sürecinize dahil edin. Araştırmamız, çalışmaya katılan teknoloji başkanlarının yüzde 100’ünün NaaS kavramına aşina olduklarını ve daha da kıymetlisi, şirketlerin yüzde 86’sının gündeminde yer aldığını ortaya koyuyor. Bunun sebebini anlamak sıkıntı olmasa gerek.

Esneklik

Bir yandan pandemi devam ederken, bu modelin gitgide daha çok şirketin gündeminde yer almasının esas sebeplerinden biri, NaaS’ın şirketlerin ağlarını iş gereksinimlerine nazaran ölçeklendirecek esnekliği sağlaması. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 75’i bu durumun NaaS’a ilgilerini artırdığını söylüyor. Şirketlerin NaaS’ı benimsemekte gösterdikleri ilginin temelini, bu modelin BT gruplarına inovasyon ve stratejik teşebbüsler için vakit yaratacağının yanı sıra, operasyonel maliyetleri de azaltacağına ait beklenti oluşturuyor.

Haksız da sayılmazlar. NaaS modeli sayesinde şirketler altyapı satın almaksızın bir ağı ve bu ağla bağlı hizmetleri bünyesine katar, işletir ve yönetir. Durmadan değişen teknolojilerin getirdiği maliyet yüküyle boğuşan şirketler için NaaS’ı seçmek tesirli ve geçerli bir tahlil olabilir.

Kurumların altyapı harcamalarını bir operasyonel masraf olarak görmeleri, bilançoda mutlak avantajlar sağlar. Bütçeler şu ana dek eşi gibisi görülmemiş iki yıldır süren ekonomik çalkantıdan etkilenmişken, bilhassa son devirdeki enflasyonist baskı ortamında ağ teknolojisini tam satın almak gerçek bir tercih olmayabilir. Abonelik metodu izlenen NaaS’la sunulan hizmetler, fiyatlandırma, uygunluk, özellikler ve daha fazlasını yüksek seviyede bir bulut tabanlı model yoluyla sağlanır. Kullanıcı tabanı ya da hizmetlerde artış yaşayan şirketler, bu taleplere karşılık vermek ismine ağ kaynaklarının ölçeğini çarçabuk genişletebilirler. Aslında NaaS yaklaşımı önümüzdeki 10 yılın somut bir ihtiyacını, çevik reaksiyon verme muhtaçlığını ele alıyor.

Güvenlik

Araştırmamız, NaaS modeline duyulan artan ilgide tıpkı vakitte güvenlik sıkıntısının de hissesi olduğunu gösteriyor. İştirakçilerimizin yüzde 65’i NaaS’ın güvenlik alanında yetkinliklerini artıracağını düşünüyor. Nitekim de o denli. NaaS ağ kaynakları ve ağ güvenliği ortasındaki entegrasyonların çok daha sıkı yapılmasını garantilemenin düzgün bir yolu. Dışarıdan hizmet sağlayan NaaS modeli şirketlere, daha inançlı ve uzman takviyeli NaaS hizmetleriyle güvenlik manasındaki yüklerini hafifletme imkanı tanıyor. NaaS modelinin benimsenmesi bir öbür yandan BT gruplarının artık ağ yöneticisi araçlarını ve eskimiş donanımlarını kullanmak zorunda kalmamalarını sağlayacak. Şirketler bunun yerine en yeni tahlillere ulaşabilmek için tedarikçilerini zorlayabilecek.

Üstelik, NaaS tek bir tedarikçiyle hem ağ hizmetlerinin hem de güvenlik duvarı üzere güvenlik hizmetlerinin sunulmasını mümkün kılar. Daima dönüşen siber tehditlere ayak uyduramayan işletmeler NaaS modeline geçerek, tehdit savunmalarının gerçek ellerde yürütüldüğünden emin olur.

Sonuç

Tüm bu besbelli faydalara karşın araştırmamız, uygulamanın önünde manilerin hala sürdüğünü gösteriyor. Her ne kadar NaaS yaygın bir halde tanınsa da beş teknoloji başkanından yalnızca ikisi bu kavramı tam olarak anlayabildiklerini söylüyor. Hasebiyle önderlerin yalnızca yüzde 11’inin NaaS’ı oturmuş ve uygulanabilir bir seçenek olarak görmesi hiç şaşırtan değil.

Lakin NaaS modeli daha düşük giriş maliyetleri ve daha fazla esneklik getirmenin yanı sıra, şahısların gereksinimlerine yönelik daha kolay özelleştirme sunabilir. Tıpkı vakitte gelişmiş bir BT grubu esnekliği, çevikliği ve iş kolu takviyeleri ile bir arada, son teknolojilere daha süratli erişim ve daha düzgün hizmet kalitesi sağlanabilir. Ancak bunu gerçeğe dökebilmemiz için farkındalık ve bilgi ortasındaki uçurumu kapatmamız ve NaaS’ın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bölümdeki bizler için bu, bir sonraki savaş alanı demek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir