Sigorta şirketlerinin sürdürülebilirlik gayelerine ulaşmasında finans yöneticilerinin aktifliği artıyor

  • Milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY’ın Sigorta Şirketlerinin CFO’ları için Sürdürülebilir Finansman (Sustainable Finance for the Insurance CFO) raporuna nazaran sigortacılık dalındaki finans yöneticileri, şirketlerin çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetişim (ESG) gayelerine ulaşmasında çok daha faal roller üstlenebilir.
  • ESG raporlaması kurumlar için bir zorunluluğa dönüşürken finans yöneticileri sigorta şirketlerinin topluma sağladığı katkıların çeşitli metriklerle iletilmesine değerli katkılar sağlayabilir.

Milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), “Sigorta Şirketlerinin CFO’ları için Sürdürülebilir Finansman” (Sustainable Finance for the insurance CFO) başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, şirketlerin çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetişim maksatlarına ulaşılmasında finans yöneticilerinin rollerinin kıymetinin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Rapor, CFO’ların şirketlerin sermaye dağılımında kilit karar vericiler ortasında olduğuna işaret ederken tüm dünyada iklim raporlamasının bir mecburilik haline geldiği bu devirde finans gruplarının işletmeye uzun vadeli kıymet yaratma konusunda tavsiyelerde bulunma konusunda öncü rol üstlenebileceklerinin de altını çiziyor. Raporda yer alan tespitlere nazaran, tertiplerin sahip olduğu finansal ve finansal olmayan bilgilerin sorumluları olan CFO’ların, sürdürülebilirlik amaçlarına ulaşılmasındaki değeri giderek artıyor.

Sigortacılık dalı günümüzde daima artan bir biçimde, yatırımcıların, düzenleyicilerin ve daha geniş toplulukların çevresel, toplumsal ve kurumsal yönetişim (ESG) odaklı talepleriyle karşı karşıyalar. Bu talepler, bilhassa topluma sağladıkları bedeli daha güzel vurgulamaları, tesirlerini daha sürdürülebilir bir dünyayı teşvik etmek için kullanmaları, uzun vadeli kıymet üreten bir iş modeli benimsemelerine odaklanıyor.

CFO’lar sürdürülebilir finans maksadında kritik rol üstleniyor

Finans işlevi, sigorta şirketlerinin topluma katkılarının çeşitli metriklerle iletilmesinde ve somut sürdürülebilirlik sonuçları sağlayan teşvik programlarının geliştirilmesinde kritik role sahip. Sigorta şirketlerinin CFO’larının tesirlerini, paydaş raporlama gereksinimlerini verimli bir formda karşılayacak bir yaklaşım tasarlamak ve kuruluşu maksatlarına ulaşmak için yönlendirmek için kullanmaları da kıymetli.

Raporda, finans yöneticilerinin ESG maksatlarına katkı yapmada üstlenebilecekleri faal role dair teklifler de sıralanıyor. Buna nazaran, finans yöneticileri uzun vadeli bedele ve finansal esnekliğini sağlamaya odaklanırken işletmenin sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesinde faal yer almalı. CFO’lar iş çevikliğini, esnekliği ve uzun vadeli kıymeti desteklemek üzere sermaye dağılımı stratejisini tekrar ele almalı. ESG alanındaki riskleri, fırsatları ve tertibin ESG performansını izlemek ve raporlamak için denetimli, verimli ve şeffaf bir sürdürülebilirlik ölçüm çerçevesi ve çalışma modeli geliştirmeli. Yeniden, tertibin gayesi ve sigorta sanayisinin topluma katkısı da dahil olmak üzere, sürdürülebilirlik konusunda titiz, sağlam bir paydaş anlatısı oluşturulmasına katkıda bulunmalı.

EY raporu, finans idaresinin sürdürülebilirliği mevcut süreçlere dahil etmede öncü rol oynayacağı başlıklara da yer veriyor. Bu alanlar, dış raporlama, planlama, bütçeleme ve kestirimler, performans raporlaması, yatırım önceliklendirme ve sermaye tahsisi, mülk ve kiralama idaresi, tedarikçi idaresi, vergi ve birleşme ve satın alma (M&A) stratejisi olarak sıralanıyor.

İklim raporlaması kurumlar için bir zorunluluğa dönüşüyor

Raporda, tüm dünyada düzenleyici raporlama ve siyasetlerinin daima geliştiği ve değiştiği bir ortamda, iklim raporlamasının şirketler için istekli bir seçenekten zorunluluğa dönüştüğünün altı çiziliyor. Sigorta şirketlerinin CFO’larının bu dönüşümü, işletmeye uzun vadeli bedel oluşturma konusunda liderlik fırsatı olarak değerlendirebileceğine dikkat çekiliyor.

Son periyotta dünyada sürdürülebilirlik raporlamaları konusunda dikkat çeken düzenlemeler ortasında Avrupa Komisyonu’nun, Nisan 2021’de AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktifi’ne (CSRD) yönelik teklifi de yer alıyor. Teklif, bilhassa büyük şirketlerin 2023’ten itibaren mecburî AB sürdürülebilirlik raporlama standartları kapsamında, çok daha detaylı raporlama gereklilikleri öngörüyor.

Öteki bir kıymetli düzenleme ise Mart 2021’de yürürlüğe giren AB’nin Sürdürülebilir Finans Açıklama Yönetmeliği (SFDR). Bu düzenleme de finansal piyasa iştirakçilerinin ve finans danışmanlarının ESG ile ilgili konuları da değerlendirmesini ve kamuya açıklamasını gerektiriyor.

ESG raporlamasında standartlar süratle gelişiyor

CFO’lar, sigortacılık kesimi için genelde daha karmaşık bir görünüm arz eden ESG raporlamalarında için öncelikli olarak raporlama çerçevelerinin hakikat bir biçimde belirlenmesi kıymet taşıyor. Raporlama kararları, performansın stratejik olarak ölçümü ve izlenmesinde muvaffakiyet için kritik değere sahip.

Raporda, CFO’ların sürdürülebilirlik başta olmak üzere, ileri bilgi analitiği ve yeni teknolojiler genelinde gelişmiş kurumsal raporlama ve stratejik planlama için gereken yetenekleri inşa etmek üzere takımlarını geliştirmeleri ve meslek rotalarını tekrar ele almalarının da kıymet taşıdığı da vurgulanıyor.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Bölüm Başkanı Levent Atakan hususla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Son devirde sigortacılık dalı, dünyada olduğu üzere ülkemizde de müşterileri, yatırımcıları, çalışanları ve topluluklar için uzun vadeli paha üreten iş modellerini benimseme yolunda kıymetli adımlar attı. Bu, toplumu daha düzgün korumak, yeni jenerasyon müşteriler için yeni eserler geliştirmek ve net sıfıra geçişi desteklemek üzere sermayenin yine yönlendirilmesi açısından da çok değerli. Sigorta şirketlerinin ESG süreçlerini halihazırdaki iş süreçlerine entegre etmek için süratli hareket etmeleri, sırf düzenleyici gelişmeler ve raporlama zaruriliği nedeniyle değil, birebir vakitte bu atılacak en gerçek adım olduğu için de çok kıymetli. Paydaş raporlama gereksinimlerini verimli bir halde karşılayacak yaklaşımların geliştirilmesinde ve tertiplerin ESG amaçlarına ulaşılmasında CFO’lara çok kıymetli roller düşüyor. ‘Sigorta Şirketlerinin CFO’ları için Sürdürülebilir Finansman Önerileri’ raporumuz, işletmenin stratejik sürdürülebilir finans amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamada finans idaresinin üstlenebileceği rolün değerini net biçimde ortaya koyuyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir