Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli, ulusal ve insani kıymetler üzerine inşa edilmiş bir eğitim müfredatı, ülkemizi sahiliselamete taşıyacak yegâne yoldur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, vazifeye geldikleri 2002 yılından itibaren hazırladıkları tüm bütçelerde “aslan payını” daima eğitime tahsis ettiklerini tabir etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış Töreni’nde yaptığı konuşmaya, resmi açılışı yapılan eğitim-öğretim yatırımlarının ülkeye, millete, İstanbul’a ve İstanbullulara güzel olmasını dileyerek başladı. Bugün 1 Temmuz 2019 ile 15 Şubat 2022 tarihleri ortasında inşası tamamlanan toplam 122 okulu resmen hizmete aldıklarını lisana getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eğitim kurumlarından 56 okulun, 1321 dersliğin Ulusal Eğitim Bakanlığınca, 39 okulun, 1280 dersliğin İstanbul Proje Uyum Ünitesince, 27 okul, 556 dersliğin ise hayırseverler tarafından kente kazandırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim kurumlarının 5’inin özel eğitim uygulama okulu, 2’sinin bilim sanat merkezi, 3’ünün halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu, 2’sinin hoş sanatlar lisesi olarak hizmet verdiğini aktararak, böylelikle 2,5 yıl üzere kısa bir müddette 3 bin 157 dersliğe sahip, 122 çağdaş eğitim tesisini İstanbulluların istifadesine sunmuş olduklarını belirtti

“Toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan okulların toplam yatırım bedelinin 2 milyar 140 milyon lirayı geçtiğine işaret etti.

Eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesini daha da artıran bu yatırımların öğretmen, öğrenci ve velilere iyi olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hayırseverlerimiz başta olmak üzere yatırımların inşasına maddi, manevi takviye veren herkese, ilgili tüm kurumlarımıza, ülkem ve milletim ismine teşekkür ediyor, Rabb’im hepsinden razı olsun diyorum. Yaklaşık 3,5 milyon öğrencimizin bulunduğu İstanbul’umuzun eğitim altyapısını güçlendirmek önceliklerimiz ortasında yer alıyor. Medeniyetimizin göz bebeği bu kadim kenti hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız dâhil, tam 25 yıldır aziz İstanbul’umuzun hizmetindeyiz, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetkârıyız. Çeyrek asrı aşan hizmet seyahatimizde kaideler ne olursa olsun hiçbir vakit mazeretlerin ardına saklanmadık. ‘Bizim milletimiz, bizim evlatlarımız en güzeline layıktır.’ inancıyla öteki 80 vilayetimizle birlikte İstanbul’a da aşkla şevkle sevda ile hizmet ettik. İstanbul’un birikmiş problemlerini tek tek tahlile kavuştururken temel sıkıntımız olarak gördüğümüz maarif davamıza da özel kıymet verdik.”

“Tarihi nitelikte pek çok adım attık”

“İstanbul’un eğitim kapasitesini tahkim etmek emeliyle tarihi nitelikte pek çok adım attık.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Örneğin 2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını, bununla ne demek istiyorum, misyona geldiğimiz vakit 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin düzeyine taşıdık. Bitmedi, 67 bin olan öğretmen sayısını tekrar 3 kat artırarak 176 bine ulaştırdık. Son periyotta gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği ve yükü İstanbul’a veriyoruz. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı, yani 7 bin 500’ü İstanbul’da vazifeye başladı, iyi olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son devirde gerçekleştirdikleri öğretmen atamalarında önceliği ve yükü İstanbul’a verdiklerini söyledi. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısının İstanbul’da vazifeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen sayısındaki bu güzelleşmenin sınıf mevcutlarına da olumlu yansıdığını aktardı. 2002’de ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken bugün bu sayının 21’e indiğini söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“İstanbul’un bir periyot en büyük dertlerinden olan kalabalık sınıf sorunu… Örneğin biz ortaöğretimde tedrisat yaparken bizim sınıflarımız 75’ti, hatta 100’ü aşan sınıflar vardı Anadolu’da. Biz bu türlü okuduk. Elhamdülillah artık bunların hepsi tarih oldu. Bugün okul deyince akla artık akan çatılar, yıkık duvarlar, toz toprak içinde oynayan öğrenciler, öğretmen yokluğundan ötürü boş geçen dersler gelmiyor. Evlatlarımız artık etkileşimli tahtasıyla laboratuvarlarıyla spor alanlarıyla kütüphanesiyle kantiniyle pek çok imkâna sahip binalarda eğitim alıyor. Mevcutla yetinmiyor, eğitim üzere istikbalimizi ilgilendiren kritik bir sorunda çıtayı, daima üste taşıyoruz. Nerede bir gereksinim varsa öncelikle oradan başlayarak alt yapımızı daha da güçlendirmeye çaba ediyoruz. Eğitim-öğretim alanında İstanbul özelinde yakaladığımız başarıyı, inşallah 2022 yılında devam ettirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda eksikleri tespit ettik, hazırlıklarımızı yaptık, yatırım programlarımıza son biçimini verdik.”

“İstanbul’a yapılacak toplam eğitim yatırımı meblağı, 10 milyar lirayı geçecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Eğitim Kurumları Üretim Programı kapsamında İstanbul’da 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceklerini anlattı. Yeniden bu yıl için İstanbul Devlet Yatırım Programı çerçevesinde 2 bin 356 derslikli 78 projeye toplam 3,8 milyar liralık kaynak ayırdıklarını lisana getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu iki program sayesinde 2022 yılı boyunca toplam 8,9 milyar liralık yatırım yaparak 275 projeyi kentimize kazandırmayı planlıyoruz. Bu sayıya inşasını planladığımız 1000 yeni anaokulunu da eklediğimizde İstanbul’a yapılacak toplam eğitim yatırımı meblağı, 10 milyar lirayı geçecektir. Anaokullarımızın hizmete girmesiyle hem evlatlarımız çok erken yaşlarda okul ortamıyla tanışacak hem de ebeveynler çocuklarını huzurukalple emanet edebilecekleri eğitim yuvalarına kavuşacaklardır. Böylelikle bilhassa çalışan anne babaların kıymetli bir muhtaçlığı ve talebi daha devletimiz tarafından karşılanmış olacaktır.”

“Önceliğimizi eğitime verdik”

“Bizler birinci buyruğu ‘Oku’ olan, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden bir inancın mensuplarıyız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Bizler, mescide girdiğinde ilim halkasına oturmayı tercih eden bir Peygamber’in ümmetiyiz. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.’ diyen, okumayı, araştırmayı, ilim ve hikmet peşinde koşmayı ebediyen yücelten bir gelenekten geliyoruz. İlim, irfan ve hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak eğitime öncelik vermek bizim hem vazifemiz hem de olmazsa olmaz prensibimizdir. Eğitim, bilhassa yerli, ulusal ve insani bedeller üzerine inşa edilmiş bir eğitim müfredatı, ülkemizi sahiliselamete taşıyacak yegâne yoldur. Nasıl eğitim için harcanan her kuruşun çarpan tesiri tartışma götürmezse, eğitimi ihmal etmenin bedeli de çok ağır ve yıkıcı olacaktır. Türkiye vesayet ve istikrarsızlıkla boğuştuğu devirlerde, evlatlarının eğitimine gerekli hassasiyeti göstermemenin faturasını ödemiş bir ülkedir. İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın heba olmaması, hayatın yırtıcı dişleri ortasında kaybolup, gitmemesi için önceliğimizi eğitime verdik.”

Vazifeye geldikleri 2002 yılından itibaren hazırladıkları tüm bütçelerde “aslan payını” daima eğitime tahsis ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002’de eğitime yalnızca 7,5 milyar lira ayrılmışken bugün yükseköğrenim dâhil eğitime ayrılan meblağ 274 milyar lirayı aşmıştır. Ülkemizin her köşesine, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Üniversite sayımız 76’dan 207’ye yükseldi. Derslik sayımız, 343 binden 609 bine çıktı. Öğretmen sayımız, 526 binden 993 bin 670’e ulaştı. Şu an vazife yapan öğretmenlerimizin yüzde 75’ini biz atadık.” diye konuştu.

“Eğitimin evrenselleşmesinde birçok ıslahata imza attık”

Kütüphaneden laboratuvar sayısına kadar her alanda kendilerinden evvel yapılanları 2, 3, 4’e katladıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa ettikleri derslikler ve yaptıkları atamalarla öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasını yakalamak suretiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğretimde, bilhassa ortaöğretimde okullaşma oranını yüzde 44’lerden yüzde 90’lara taşıdıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11’den yüzde 90’a yükselttiklerini vurguladı.

Memleketler arası kalite göstergelerinde daima artan bir performans sergilediklerini lisana getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde evrenselleşmenin yanında, eğitimin demokratikleşmesi tarafında de kendilerinden önce hayal dahi edilemeyen birçok ıslahata imza attıklarını tabir etti.

8 yıllık kesintisiz eğitimi, 4+4+4 formunda revize ederek 28 Şubat zihniyetinin eğitim sisteminde açtığı kanayan bir yarayı daha güzelleştirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmeli ders uygulamasının kapsamını genişleterek öğrencilerin istekleri ve yeteneklerine nazaran tercihte bulunmalarına imkân tanıdıklarını söyledi.

“Ders kitapları bilabedel dağıtıldı”

“Bugün temel derslerin yanı sıra isteyen her evladımız, Kur’an-ı Kerim’i ve sevgili Peygamberimizin hayatını, yani Siyer-i Nebi’yi ders olarak seçebiliyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşayan lisanlar ve lehçeler üzere seçmeli dersler ile kültür mirasının korunmasını, öğrenilmesini, jenerasyondan kuşağa aktarılmasını sağladıklarını söz etti.

Ders kitaplarını bilabedel dağıtarak, sıraların üzerine ders kitaplarını koyarak vaktinde kendilerinin çektikleri sıkıntıyı bugünün öğrencilerine çektirmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Ne çektiniz Cumhurbaşkanı’m? Söyleyeyim. Natürel ortamızda pek genç yok. Teksir kâğıdı nedir bilir misiniz? Yani saman kâğıdı. Teksir makinesi vardı kolla çalışır ve o teksir kâğıdı ile ders notları hazırlanır ve mürekkep her tarafa dağılmıştır, işte o teksir notlarını satın alırdık. Ağabeylerimizden isterdik, vermezlerdi. Zira onlar da birer adeta hatıra, örnek olarak kendilerinde kalırdı. Biz bu türlü okuduk. Dedik ki yavrularımız, bu kuşak kuşe kâğıttan ders kitaplarını sırasının üzerinde bulsun, o denli eğitim öğretim görsün. O devirlerde biz bunları yaşadık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda 4 milyar ders kitabını fiyatsız bir halde öğrencilere ulaştırdıklarını belirtti. Yıllardan beri şikâyet konusu edilen yardımcı kaynak problemini tahlile kavuşturduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Eğitim Bakanlığının yardımcı kaynakları da 2021 Kasım’dan bu yana her ay hazırlayıp fiyatsız bir formda dağıttığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 ay üzere kısa bir müddette dağıtılan yardımcı kaynak kitap sayısının 24 milyona ulaştığını, yılsonuna kadar 100 milyon kitabı öğrencilere teslim etmeyi planladıklarını bildirdi.

“Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sayede sırf 2 ayda toplam 16 bin 361 yeni kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Okullarımızdaki kitap sayısını 28 milyondan 50 milyona çıkardık. 2022 sonuna kadar bu sayısı 100 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. ‘Temel eğitimde 10 bin okul’ projesi ile toplam 3 milyar liralık yatırımla 10 bin ilkokul ve ortaokulun altyapısını güçlendiriyoruz. Laboratuvarlar, araştırma merkezleri, çalışma atölyeleriyle çocuklarımızı TEKNOFEST gençliği seyahatine daha uygun bir biçimde hazırlıyoruz.” diye konuştu.

“Türkiye, nüfus bakımından kıymetli avantajlara sahiptir”

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok devletin temel probleminin yaşlanan nüfus olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, birtakım hesaplamalara nazaran 2050’de dünya nüfusunun yüzde 22’sinin 60 yaşın üzerinde olacağının kestirim edildiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa nüfusu giderek yaşlanan Avrupa ülkelerinin iktisattan üretime kadar her alanda çok önemli problemlerle karşılaşacağının anlaşıldığını söz ederek, şunları kaydetti:

“Son 2 yıldır koronavirüs sürecinde şahit olduklarımız, bu sıkıntının nasıl dramatik boyutlara ulaşabileceğini hepimize göstermiştir. Türkiye, öteki birçok hususta olduğu üzere hamdolsun nüfus bakımından da kıymetli avantajlara sahiptir. Şu an bizi dünyadaki pek çok ülkeden ayıran vasıflarımızın başında genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olmamız geliyor. Yaş ortalaması 33 olan ülkemiz, geleceği şekillendirme, geleceğe damga vurma, geleceği inşa etme manasında çok büyük bir imkânı elinde tutuyor. Fakat bu imkânı hakkıyla kullanmak, kamusuyla özel dalıyla sivil toplumuyla millet olarak daima bir arada atacağımız adımlara bağlıdır. Merhum Nurettin Topçu bu gerçeği şöyle söz ediyor: ‘Her cemiyet kendi gençliğinin çehresinde kıymet kazanır.’ Evet, gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli bir eğitim alması, bilimde, sanatta, kültürde, sporda kendilerini yetiştirmesi elbette değerlidir. Âlâ bir mühendis, güzel bir tabip, yeterli bir iş adamı, bürokrat, atlet, diplomat, hukukçu, öğretmen, akademisyen… Her ikisinin, her ülkede yüz akı ve gurur kaynağı bunlardır.”

“Eğitim sorununda güç birliği yaptığımızda amaçlarımıza çok daha kısa müddette varacağız”

Milleti yurt içinde ve yurt dışında temsil eden bilim, kültür, sanat insanlarının muvaffakiyetlerinin iftihar kaynağı olduğunu lisana getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak tüm bu hasletlerin gerçek manasını vicdan, ahlak ve fazilet sahibi düzgün bir insan, güzel bir vatandaş olmakla bulacağını biliyoruz. Maddi ve manevi olarak bütün millet varlığımızı, emanet edeceğimiz gençlerimize yönelik çalışmalarda bilhassa sıkıntının bu istikametine dikkat kesilmemiz gerektiğine de inanıyorum. Bir taraftan evlatlarımızı en donanımlı formda hayata hazırlarken onların yeterli insan, âlâ vatandaş olarak yetişmeleri de ihmal edilmemelidir. Başka türlü verilen emeklerin, gösterilen uğraşların, yapılan tüm bu yatırımların gayesine ulaşması çok sıkıntı olacaktır. Bu hususta bilhassa elbette devletin kurumlarıyla birlikte ailelere, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara, üniversitelere, medyaya, belediyelere de vazifeler düşüyor. Millet olarak eğitim sorununda güç birliği yaptığımızda amaçlarımıza çok daha kısa müddette varacağımız aşikârdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konunun altını çizmekte yarar gördüğünü belirterek “Türk eğitim sistemini ileriye taşıyacak çocuklarımıza daha güzel eğitim sunulmasını sağlayacak her türlü teklife, her türlü tenkide açığız. Bizim bu bahiste şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden kimi meslek örgütlerinin de probleme bu halde yaklaşmalarını ümit ediyoruz.” dedi.

Bugün resmi açılışını yaptıkları 122 okulun İstanbul’a güzel olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eğitim öğretim kurumlarının kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti, öğrenci ve öğretmenlere muvaffakiyet dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabından sonra Küçükçekmece Akşemsettin İlkokulu, Üsküdar Lütfi Erçin Ortaokulu, Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi’ne görüntü konferansla bağlanarak açılışlarını gerçekleştirdi.

Merasime, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İrtibat Lideri Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Vilayet Lideri Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve belediye liderleri katıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir