İZODER Lideri Emrullah Eruslu: Binalarda Güç Verimliliği için çok daha kararlı ve tesirli adımlar atılmalı

İZODER İdare Konseyi Lideri Emrullah Eruslu; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Neredeyse Sıfır Güçlü Binalar” konseptine geçişe yönelik attığı adımları yakından takip ettiklerini belirtti. Eruslu, “Enerji verimliliği konusunda gideceğimiz çok yol, yapılacak çok ödevimiz olduğunu görüyoruz. Binalarımızda güç verimliliği sağlayabilmek için açıklanan değişikliklerin çok daha ötesine geçmemiz, daha kararlı ve tesirli adımlar atmamız şart” dedi.

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn Murat Kurum, “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde “İklim dostu yeşil binaların üretimine öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılmasına ait unsur doğrultusunda yapılacakları duyurdu. Bu kapsamda yapılacak en kıymetli düzenlemelerden birini, Binalarda Güç Performansı Yönetmeliği’nde gerçekleştirilecek değişiklik oluşturuyor. İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), Binalarda Güç Performansı Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Atılan adımları yakından takip ettiklerini söz eden İZODER İdare Şurası Lideri Emrullah Eruslu, Bakanlığımız 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların güç performans sınıfının en az ‘B’ olacak halde inşa edilmesini ve kullanılacak gücün en az yüzde 5’ini yenilenebilir güç kaynaklarından karşılanmasını zarurî hale getirdi. Düzenlemeyle birlikte, 5 bin metrekareden büyük olan yapıların hala “C” olan taban güç performansı “B”ye çıkarılırken, ısı yalıtımında kullanılan yalıtım materyali kalınlıklarında da bir ölçü artış olacak. Bu kapsamda Bakanlığımızın yayımlandığı rehberi dikkate aldığımızda cephelerdeki minimum ısı yalıtım gereci kalınlıkları İstanbul’da 5 cm’den 8 cm’ye, Ankara’da ise 6 cm’den 9 cm’ye çıkacak. Çatılarda ise kalınlık İstanbul’da 10 cm’den 14 cm’ye, Ankara’da ise 12 cm’den 18 cm’ye çıkacak. Döşemelerdeki kalınlık artışları Ankara’da 7 cm’den 9 cm’ye, İstanbul’da 5 cm’den 7 cm’ye çıkacak . Ayrıyeten kaplamalı yalıtım camı üniteleri ile ısı yalıtım bedelleri güzelleştirilmiş pencerelerin kullanımı artacak. Öte yandan güçte dışa bağımlılığımızı azaltmak için tüm binaları kapsayan ve güç verimliliğinde 20’den çok daha fazla uygunlaştırma hedefleyen düzenlemelere gereksinimimiz olduğunu söylemeliyiz.” tabirini kullandı.

Güç limitlerimiz gelişmiş düzeyine getirilmeli

Türkiye’de 2020 yılındaki toplam güç tüketiminin yüzde 33 üzere büyük bir hissesinin binalarda gerçekleştiğini belirten Eruslu, “Gelişmiş ülkelerde binalarda güç verimliliğine yönelik birçok adım atılarak güç limitleri düşürülürken, ülkemizde 2008 yılında tanımlanmış güç limitleri kullanılmaktadır. AB’nde 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır güçlü olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır güçlü olarak yapılıyor. Birçok gelişmiş ülkede binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik ünite metrekaredeki yıllık güç tüketimi 30-50 kW olacak formda yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ülkemizde ise hala bina güç tüketimi 120-150 kW (birim metrekare/yıl) düzeyinde. Yönetmelik revizyonu ile kapsama giren toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan sonlu sayıdaki yapılarda güç tüketimini 100-120 kW düzeyine çekmiş olacağız.Kapsam dışındaki binalar ise 120-150kW mertebelerinde güç tüketmeye devam edecek. Özetle hala güç israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Bir an evvel Güç Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere güç limitlerimiz ve U kıymetlerimiz bu revizyonla birlikte gelişmiş ülkeler düzeyine getirilmeliyiz. Binalarda ısıtma ve soğutma emeliyle kullanılan güçte israfın önüne geçmemizin hem toplum hem ülkemiz iktisadı için büyük ehemmiyet taşıdığını her fırsatta vurguluyoruz. Dernek olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ kampanyamızla da U kıymetlerinin (ısı geçirgenlik oranı) ülke genelinde güzelleştirilmesi konusunda ağır bir uğraş sarf ediyoruz.” dedi.

Yalıtım kalınlığının artmasının inşaat maliyeti tesiri hayli azdır

Yalıtım kalınlığının arttıkça sağlanacak güç verimliliğinin de tıpkı oranda arttığını tabir eden Eruslu şunları söyledi: “Buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine tesiri epey azdır. Genel olarak uygulamalarda yalıtım materyalinin maliyetinin dışında, yalıtım kalınlığından bağımsız olarak; iskele suramı, elektrik, su üzere alt yapı maliyetleri; yapıştırıcı, sıva vb yardımcı gereç maliyetleri; boya, dış cephe kaplaması, alçı levha üzere iç yüzey kaplamaları, şap üzere tamamlayıcı materyal maliyetleri ve personellik maliyetleri oluşur. Halbuki ısı yalıtımı uygulaması içerisinde ısı yalıtım materyallerinin maliyeti, toplam maliyetin içinde aşikâr bir hisseye sahip. Tüm bu maliyetlerin içerisinde yalıtım materyalinin kalınlığının arttırılmasından oluşacak ek maliyeti uygulamadan uygulamaya değişmekle birlikte epey düşüktür. Bunu iki katına çıkardığımız vakit toplam bedel ikiye katlanmayacak. Lakin bu sayede ısıtma ve soğutmada tasarruf potansiyeli iki kat olacak. Isı yalıtımı uygulamaları hem birinci yatırım hem işletme maliyetlerini düşürerek kendini kısa müddette geri öder, bina ömrü boyunca tasarruf sağlamaya devam eder.

Kentsel dönüşüm fırsatını kaçırmamamız çok değerli

Güç verimliliğinde gelişmiş ülkelerle aramızdaki arayı kapatacak asıllı adımları atarak güç limitlerimizi belirlememiz gerekiyor. Ortak maksadımız Türkiye’deki binaların çok daha az güç harcayan etraf dostu bir yapıya kavuşması olmalı. Tüm dünyada olduğu üzere evvel Isı yalıtımı uygulamaları ile güç gereksinimi en düşük düzeye getirmeli ve kalan güç muhtaçlığının mümkün olduğu kadar yenilenebilir güç ile karşılanması hedeflenmelidir. Bu noktada kentsel dönüşüm sürecini güç verimli yapılaşmada fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir