Lale Karabıyık: Eğitim Sistemimizin Sorunu Baraj Değil Niteliktir

CHP Eğitim Siyasetlerinden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile 2022 Yükseköğretim Kurumları İmtihanından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılmasını kıymetlendirdi.

CHP Genel Lider Yardımcısı Karabıyık’ın vekilin açıklaması şöyle:

AKP iktidarında ortaöğretim kurumlarına ve üniversitelere giriş imtihanlarında sayısız değişiklik yapılmıştır. Getirilen yeni sistemlerle kaldırılan sistemlerin münasebetleri birebirdir. 20 yıllık AKP iktidarında diploma odaklı eğitim planlaması, yetkinlik odaklı planlamanın önüne geçmiş, nitelikli eğitim ve istihdam ortasında bağ kurulamamıştır. Yetkinlik geliştirmeye açık, nitelikli eğitim yalnızca dar bir azınlığın erişebileceği ayrıcalık haline gelmiştir. Çocuklarımız nitelikli eğitime erişen azınlık ve bu eğitim imkanlarına erişemeyen çoğunluk olarak ayrıştırılmıştır. Kamusal bir hizmet olan nitelikli eğitim satın alınır olmuştur. Nitelikli ve parasız okulların oranı süratle azalırken, öğrencilerinin yeterliklerine katkı sağlamayan okulların sayısı arttırılmıştır. Veli ve öğrencilere “kendi tahlilini kendin bul” siyaseti uygulanmıştır. Eğitim, iktisat ve demokrasi ortasında uyumlaşmayı sağlayacak bir anlayış geliştirilememiştir. Gerisinde bir eğitim planlaması bulunmaksızın kabul edilen projeler yüzünden, kaynaklar heba edilmiştir. Eğitim 21. yüzyılın ihtiyaçlarına nazaran tasarlanamamış, öğrencilerin muhakkak marifet alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak bir çerçeve inşa edilememiştir. Dünyaya entegre olabilmek, nitelikli ve mahir iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi ile mümkündür. İktidarın eğitim sistemi, bu özellikleriyle bu türlü bir sonucu üretmekten uzaktır.

Üniversiteler boş, mezunları ise işsiz kaldı!

Bu süreçte tüm eğitim siyasetleri plansız yapılmıştır. Eğitim sisteminde daima değişiklikler yapılarak sistem içinden çıkılamaz bir hale sokulmuştur. Takımlı akademisyeni ve kâfi imkanı olmayan üniversiteler açılmıştır. AKP iktidarında üniversite mezunlarının büyük çoğunluğuna istihdam sağlanamamıştır. Üniversiteler boş, mezunları ise işsiz kalmıştır.

YÖK’ün dün akşam yaptığı açıklama ile üniversite giriş imtihanlarındaki baraj puanları kaldırılmıştır.

Lakin, asıl sorunun barajı kaldırmak değil erişebilir nitelikli eğitimi sağlamak ve istihdam yaratabilmek olduğu unutulmamalıdır.

Her genç tabi ki üniversiteye girebilme imkanına sahip olmalıdır,

Lakin bu husus;

  • Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar öğrenciye erişilebilir, nitelikli, gerçek planlanmış bir eğitimi sunmakla,
  • Hakikat, objektif, bir ölçme kıymetlendirme sistemi de kullanılarak gerçekleştirilebilir.
  • Üniversiteler bir dekan bir yer anlayışı ile değil, akademisyeni ile, imkanları ile, kaliteli eğitimi ile, mesleksel envanter ve gereksinim duyulan alanlarda açılmış kısımları ve fakülteleri ile sağlanabilmelidir,
  • Mezun olan öğrencilerin istihdamı konusunda, üreten, büyüyen, istihdam yaratan siyasetleri inşa ederek, kalıcı tahliller üretmek gerekir.

Baraj olmasın aslında, her öğrenci üniversiteye girsin tabi bunda sorun yok,

Lakin baraj Ulusal Eğitim sistemindeki yanlışları, orta öğretimin hergün daha da düşen başarısı ve çocuklarımızın imtihan sonuçlarına yansıyan bu durumu eğitim sistemini güzelleştirerek, nitelik kazandırarak değil de tartıştırmamak için baraj kaldırılıyorsa, birtakım üniversitelerin akademik takımlarını tamamlamadan, nitelikli eğitimi orada sağlamadan, buralar tercih edilmiyordu, artık boş kalmasın diye yapılıyorsa, ayrıyeten vakıf üniversiteleri öğrencisiz kalmasın diye yapılıyorsa ve en kıymetlisi de eğitim bir siyasi araç olarak kullanılıp seçim yatırımı için yapılıyorsa bu yanlışsız değildir.

Kaldı ki şayet her öğrencinin üniversiteye erişebilmesi istenseydi, öncelikle imtihana giriş fiyatları kaldırılmalıydı. İmtihana giren öğrencilerin büyük bir kısmı bu fiyatı ödeyemeyecek durumdadır. İmtihanların fiyatsız olması gerektiğini bir kere daha lisana getiriyoruz.

Maksat her öğrenci okul öncesinden yüksek öğretime nitelikli bir eğitim alabilsin, yeterli yetiştirilebilsin, tüm üniversiteler nitelikli bir eğitim verebilsin, her genç üniversite eğitimi alabilsin ve mezun olan gençlerin istihdam sorunu olmasın biçiminde olmalı, siyasetler bu amaca nazaran oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak;

Okul öncesinden başlayarak üniversite seviyesini kapsayacak bir eğitim ıslahatı ile herkese eşit, fiyatsız, bilimsel ve adaletli bir eğitim hakkı sağlanması gerekmektedir. Eğitim alanında bireyin muhtaçlığına nazaran fırsat ve imkan sunan bir sistem kurulmalıdır. Bizim öncelikle kademeler ortasındaki geçişi bütünlüklü olarak yine kıymetlendirmemiz gerekir. Alt eğitim seviyelerinde çözülemeyen problemler süratlice yapılan değişikliklerin durumu daha karmaşık hale getirileceği bilinmelidir. Ve yeniden bilinmelidir ki, bu tıp değişikliklerle Türkiye’nin uzun yıllardır yaşadığı üniversiteye giriş meselesinin kalıcı biçimde çözülmesi mümkün olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında öğrencilerimize ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayat uzunluğu nitelikli eğitime eşit erişim imkanı sunulacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir