Resmi Gazete’de bugün (10.02.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Sıhhat Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik

–– Uzaktan Sıhhat Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– Ceo Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

–– Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin Faaliyet Müsaadesi Kapsamının Genişletilmesine Ait Karar

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2016/10023 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2021 Tarihli ve 2019/7210 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Heyeti Kararı (E: 2021/8, K: 2022/1)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir